academy

کم خونی ناشی از فقرآهن و سایر کم خونی های تغذیه ای

یک فایل کنفرانس در مورد کم خونی ناشی از فقرآهن و سایر کم خونی های تغذیه ای

طرح توجیهی و کسب و کار احداث کافی نت

طرح کسب و کار و پروژه کارآفرینی احداث کافی نتطرح کسب و کار و پروژه کارآفرینی احداث کافی نتبرخی از مطالب موجود در فایل :میزان سرمایه گذاریخلاصه مدیریتی - اجراییتجزیه وتحلیل صنعتتجزیه و تحلیل بازاردور نمای شرکت - شرح کسب و کارراهبردها (تولید – فروش - خدمات)برآورد نیروی انسانی مورد نیازبرآورد امک