academy

مقاله درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

*مقاله درباره ی رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی*رفع تنگناهای بانكی و رقابتی نمودن سیستم بانكی :1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانكهای كشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرف

پاورپوینت دیوار برشی فولادی

دیوار برشی فولادی برای مقاوم سازی ساختمان های فولادی در حدود 15 سال اخیر مورد توجه خاص مهندسان سازه قرار گرفته است.دیوارهای برشی فولادی SSW2 برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمان های بلند در سالهای اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است . این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد