👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت روستا امام ده رشت لاهیجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت روستا امام ده رشت لاهیجان

وجه تسمیه

موقعیت استان در کشور در نقشه

موقعیت شهرستان در استان در نقشه

شهرستان لاهیجان به تفکیک بخش ها و دهستان ها

تقسیمات جغرافیایی

موقعیت روستاهای اطراف امام ده

تعیین خانه های مورد مطالعه روستای امام ده

زبان رایج

اطلاعات جمعیتی

اقلیم و اب وهوا

تراکم

معیشت

امکانات

شبکه های دسترسی اصلی روستا

نمونه های از معابر روستا

معماری و انواع آن :

معماری قدیم

معماری جدید

فضاهای مورد مطالعه در معماری قدیم

پلان ها و نام گذاری آن ها

تریینات خانه شماره ۱

نام گذاری فضاها

جزییات پی و اتصال کف به پی

جزییات اجرای کف ایوان و اتصال به زمین

جزییات دیوار و اتصال سقف به دیوار

جزییات اتصال ستون به کف طبقه دوم

نحوه مدیریت

بررسی نقاط ضعف و قدرت

👇محصولات تصادفی👇

اصول بازرسی چشمی جوش کاربرد توابع lingo و to در ریاضیات پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری و کاربرد آن در برآورد بارش روزانه دانلود پژوهش ترم هفت دانشگاه فرهنگیان به صورت کامل نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول