👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

مشخصات « دانلود پرسشنامه مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 23 سوالی

نوع فایل: word

مقیاس خودناتوان سازی در سال 1982 توسط جونز و رودولت ساخته شد. این مقیاس گرایش افراد به خود ناتوان سازی را با پاسخ های کاملاً موافق تا کاملاً مخالف (0 تا 5) می سنجد. همبستگی مقیاس خودناتوان سازی با سازه های مرتبط با آن مانند عذرتراشی و کمی سعی و تلاش در یک نمونه 245 نفری از 27/0 تا 6/0 و همسانی درونی آن از 38/0 تا 70/0 گزارش شده است. سیاهه عزت نفس روزنبرگ که به منظور سنجش روایی توافقی مقیاس خودناتوان سازی در نظر گرفته شده بود شامل 10 ماده بود که روی مقیاس لیکرت 4 درجه ای به آنها پاسخ داده می شد.

👇محصولات تصادفی👇

دوره های قاعدگی غیر طبیعی Abnormal Menstrmal Periods نقشه 3 بعدی کامل پل کابلی در اتوکد پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه تصاویر بیلبورد پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر