👈 فروشگاه فایل 👉

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس

ارتباط با ما

... دانلود ...

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس

مشخصات « راهنمای آزمون مازهای پورتئوس »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

رده های سنی: 3 تا 13 سالگی

نوع فایل: word

دستورالعمل آزمون مازهای پورتئوس : 1- آزمایش كودكان كوچكتر از 6 سال با ماز 3 سالگی شروع می شود. 2- آزمایش كودكان 6 سال یا بزرگتر، جز درمواردی كه احتمالا نقص عقلی وجود داردبا ماز 5 سالگی شروع می شود. 3- در مورد كودكان 6 سال یا بزرگتر، ترسو یا كمرو یا افراد روستائی یا درهر موردی كه فهم زبان دستورالعمل آزمون برای آزمودنی مشكل باشد می توان از مازهای 5 و6 سالگی برای تمرین آزمودنیها استفاده كرد. 4 - در ماز7 سالگی كسی كه جز آزماینده وآزمودنی نباید در اطاق آزمایش باشد اما در موارد بسیار نادر مثلادرآزمایش بزرگسالان وكودكانی كه بیش از حد كمرو یا مضطرب یا پریشان هستند میتوان به یكی از والدین یا دوستان آزمودنی اجازه داد كه تا پایان، ،آزمایش در اطاق بماند به شرط اینكه در جایی در اطاق بنشیند كه نتواند حركات آمودنی را در موقع آزمایش مشاهده كند. این فبیل افراد در جریان آزمایش باید صحبت یا اظهار نظر ننمایند.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی مبانی نظری مفهوم عقل پرسشنامه هیجان تحصیل (AEQ) پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی