👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی شده و هدف آن سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات می باشد. تعداد سوالات آن 51 بوده که شایستگی مدیران را از 8 جنبه مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد. شیوه امتیاز دهی آن به صورت جدول زیر می باشد:

گزینه

هرگز

به ندرت

بعضی اوقات

اغلب

همیشه

امتیاز

1

2

3

4

5

ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

بعد

سوالات مربوط

مهارت های ارتباطی

1 تا 6

تصمیم گیری

7 تا 13

تشویق و نوآوری و تغییر

14 تا 19

ارتباطات کاری

20 تا 25

مهارت های رهبری

26 تا 32

مهارت های حرفه ای

33 تا 39

به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران

40 تا 45

توسعه فعالیت های تیمی

46 تا 51

👇محصولات تصادفی👇

تقویت کننده سیگنال طراحی تکلیف یادگیری برای ا استثناء مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه دانلود راهنمای کامل مدیریت