👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

این مقیاس توسط صفاری نیا(1390)، بر اساس نظریه لو و آلتمن(1992) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(2001) و کیل، موون و تارانت(2004) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل بر 22 سوال می باشد که سه حیطه شناختی (هویت مکان)، عاطفی (دلبستگی عاطفی) و رفتاری (وابستگی مکان و پیوند اجتماعی)، دلبستگی مکان را می سنجد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

سوالات

هویت مکان

1-4

دلبستگی عاطفی

5-14

وابستگی مکان

15-18

پیوند اجتماعی

19-22

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

دلبستگی به مکان، نقطه تلاقی عناصر کالبدی، فعالیتها و مفاهیم ذهنی نسبت به مکان است. این حس دلبستگی موجب تبدیل فضا به مکانی با ویژگیهای حسی و رفتاری خاص برای افراد میشود(سجاد زاده،1392).

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق در مورد کم شنوایی شبکه های بی سیم Wi-Fi جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی پرورش مرغ بومی مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای