👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استاندارد دینداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه ی ایرانی ساخته شده است . این پرسشنامه در سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی ساخته شده است.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها

باور دینی

عمل به وظایف دینی

عواطف دینی

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

دین جامعه را متحد ،همبستگی اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را حفظ می کند.دین همچنین یگانگی افراد جامعه را با همدیگر تقویت و جدایی آنان را از اعضای دیگر گروه ها تشدید می کند. دین می تواند انسجام های گروهی را فراهم آورده ،افراد را در قالب همکیشانی معتقد به جهان بینی و ایدئولوژی خاصی در برابر سایر گروهها و اجتماعات متناظر دسته بندی نماید( سراج زاده و همکاران،1392).

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز،1؛ بندرت،2؛ گاهی اوقات،3؛معمولا،4؛ اکثر اوقات؛5؛همیشه 6) می­باشد.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

همیشه

اکثر اوقات

معمولا

گاهی اوقات

بندرت

هرگز

گزینه

6

5

4

3

2

1

امتیاز

کاملا مخالفم کاملا موافقم

👇محصولات تصادفی👇

معماری مساجد جزوه ی بهداشت و ایمنی کار ساخت درب هوشمند با AVR پاورپوینت انواع درب دانلود پاورپوینت طرح درس هنر 14 اسلاید