👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه انریچ (فرم بلند) یک ابزار 115 سوالی است که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی بکار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند.

پایایی و روایی

ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن (1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقشهای مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است: 90/0، 81/0، 73/0، 68/0 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0 و 71/0 .

منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387

👇محصولات تصادفی👇

جوشکاری مقاومتی (پاورپوینت) كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات مبانی نظری مفاهیم و تعاریف کارآفرینی پاورپوینت بررسی ماشین کاری آلتراسونیک دانلود تحقیق آموزش بزرگسالان 23 ص