بررسیCT ترانس جریان | academy | 11853

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: بررسیCT ترانس جریان | رده محصول: برق | آیدی فایل: 11853 | برچسب های فایل: مقاله بررسی CT ترانس جریان;پژهش بررسی CT ترانس جریان;تحقیق بررسی CT ترانس جریان;دانلود پژهش بررسی CT ترانس جریان;بررسی CT ترانس جریان;CT ;ترانس ;جریان در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده بررسیCT ترانس جریان است و با وجود اين كه بررسیCT ترانس جریان زنگ خطر را توي سر خودش بررسیCT ترانس جریان مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد بررسیCT ترانس جریان كه همسرش اشتباه مي كرده و بررسیCT ترانس جریان اينكه حق با خود اوست، چند بررسیCT ترانس جریان دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

بررسیCT ترانس جریان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسیCT ترانس جریان

پژهش ررسی CT ترانس جریان در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مطالب

صفحه

فصل اول - مقدمه .......................................................................................................4

فصل دوم – CT های نوری …………………………………………………………………………………..7

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

3-2 تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

5-2 معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..12

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..15

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

3-4 آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

2-5 پروژه های فعال ……………..……………………………………………………………………… 40

3-5 مقایسه خروجی های CT اندازه گیر و CT حفاظتی ……………………………………………… 47

4-5 تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. 53

6-5 تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

7-5 عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

8-5 قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………………60

مقدمه

برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC نیز صدق می كند .

درنتیجه CT های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

اگر CT نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند .

مبانی PD نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است .

در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند . این مسله طراحی یك سیستم اندازه گیری ولتاژ كوچكتر از PT معمولی به وسیله تركیب PD نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

بنابراین PD نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فركانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شركت برق . الكتریك توشیبا و توكیو – كوژلكس و A.B.B و … برای توسعه PD CT های نوری كاربردی برای اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقیقات كردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین كاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV و تجهیزات 163 KV ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

مزایای CT نوری :

اندازه گیری جریان نقش مهمی را در سیستمهای قدرت الكترونیك در قسمت حفاظت و كنترل ایفا می كند اخیراً باافزایش ولتاژ خطوط نیرو توجه قابل ملاحظه ای به ترانسفورماتورهای جریان نوری داده می شود . زیرا CT نوری مزایای زیادی بر ترانسفورماتورهای جریان متداول با هسته آهن و سیم پیچ مسی دارد .

برای مثال تراسفورماتورهای جریان نوری optical curret transform بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان معمولی فاقد روغن می باشند و لذا در مواقعی كه خطای داخلی باعث بروز جرقه ( flashover ) میگردد منفجر نخواهد شد بعلاوه آنها مشخصات الكترومغناطیسی بمراتب بهتری را برای كنترل الكترونیكی پست تأمین می نمایند .

همچنین CT نوری ، اثرات اشباع وایزوله الكتریكی خوب و نیز اندازه و وزن كم آن در بكارگیری بیشتر آن در وارد كردن PD CT نوری به سیستم قدرت الكتریكی با ولتاژ بالا و یا در یك swichegear ایزوله گازی ( GIS ) یك تحول جدید را باعث می شود .

این مزایا و سایر برتریها شركت A.B.B را وادار ساخت تا از اواسط4 دهه 1980 برنامه های مربوط به ترانسفورماتورهای جریان نوری را توسعه دهد دراین مدت چندین ترانسفورماتور جران نوری مراحل تست محلی ( field . test ) را با موفقیت روی سیستم های قدرت 380 كیلو ولت تا 552 كیلو ولت ( CT نوری ) المان گذاری گردید . همچنین نمونه 110 كیلو ولت آن نیز قبلاً بطور آزمایشی در سرویس قرار گرفته بود . آزمایشات نشان می دهد كه ترانسفورماتورهای جریان نوری نیازهای كلاس 0.5 را تأمین نموده و پاسخ دینامیكی كه به نمایش میگذارند با ترانسفورماتورهای جریان معمولی قابل مقایسه است نیاز سیستمهای حفاظت دیجیتالی و تجهیزات الكترونیكی امروز بیشتر از چند ولت آمپر نمی باشد . با بهره گیری از این مزیت شركت A.B.B سیستمهای ابتو الكترونیك را كه ولت آمپرخروجی كمتری دارند توسعه داده شده و جایگزینی آنها را با ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی با جریان اینترفیس A 1 درنظر می توان گرفت . ترانسفورماتورهای جریان نوری چندین مزیت عمده نسبت به ترانسفورماتورهای جریان معمولی دارند .

(1) تست محلی ( fild test )

انجام تست د رمحیطی كه قسمتی از یك شبكه واقعی بوده و امكانات تجهیزات تقریباً مشابه آزمایشگاههای رسمی ( fabora tories ) در آن محیط برای انجام آزمایشات فراهم گردیده است . و بطورنسبی از طراحی ساده تری برخوردارند كه اساساً از انفجار جلوگیری می نماید .

بنابراین امكان بروز خطر به نیروی انسانی و یا یجاد خسارت به دیگر تجهیزات پست دراثر انفجار مقره ( porcelain ) وجود نداشته و احتمال ایجاد آلودگی دراثر نشت روغن نیز از بین رفته است .

پاسخ فركانسی این ترانسفورماتورهای جریان بدون رزونانس است و دارای مشخصه پایین گذرا low pass می باشد . این خاصیت سازگاری الكترومغناطیسی EMG ترانسورماتورهای جریان را بهبود می بخشد . و تأثیر آنها را روی كنترلهای الكترونیكی درپستها كاهش می دهد در فركانسهای اینتر فیس بالا ( كه مثلاً در اثر عملكرد قطع كننده ها به وجود می آید ) مسائل ناشی از پاسخ كاپاسیتیو ترانسفورماتورهای جریان معمولی ( اندوكتیو ) دیگر وجود ندارد . بنابراین در رابطه با اضافه ولتاژهای گذرا قطعات الكترونیكی به میزان كمتری در معرض آسیب دیدگی می باشند .

2) امروزه CT های نوری دو نوعند :

یك CT نوری حجم دار كه د رسنسورهای شیشه ای حلقه ای شكل كاربرد دارد .

و یك CT نوری كه در فیبر نوری بعنوان سنسور قرار دارد .

در مورد فوق صرفه جویی د رهزینه و فضای نصب و شكلی ساده كه دارای مزایای از قبیل دقت بالاتر می باشد مورد توجه قرار گرفته است . در CT . GIS نوری به دلایل هزینه كم و نصب راحت و كوچك بودن آن مطلوب می باشد .

سنسورجریانی با اندازه كوچك و شكل ساده در پستهای GIS بوسیله CT نوری فراهم می شود .

در این CT های با فیبر نوری ، آنچه مهم است محدود كردن جریان خطی،به منظور جلوگیری از كاهش حساسیت است .

تجربه ها ی جدید در باره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان وترانس ولتاژ نوری :

معرفی :

در این صفحه نتیجه نصب دو ترانسفور ماتور نوری جهت كاربردهای حفاظتی د ردو شاخه مورد بررسی قرار گرفته است در هر دو مورد ترانسفور ماتور به رله های حفاظتی متصل است و بازبینی از اجرای این طرح بیش از یك سال طول كشیده است.

در اینجا به توصیف اهداف پروژه ، شكل سیستم و اتصال آن میپردازیم آزمایش میدان و مقایسه با ترانسفورماتورهای قدیمی تر و گزارشهای سوئیچینگ و سپس به شرح شكل موجهای ثبت شده میپردازیم .

نتایج بدست آمده و چگونگی ارتباط آنها با اهداف پروژه را بررسی میكنیم یك جریان الكتریكی آنالوگ و كم مقدار LEA اتصال بین ترانسفورماتور و رله را برقرار میكند . كاربرد این استاندارد برای استفاده عملی و كاربردی مورد بحث قرار خواهد گرفت نمونه های آزمایشی یك جریان الكتریكی دیجیتال را نشان نخواهد داد اخیرا در یك كنفرانس غربی كه در مورد رله های حفاظتی برگذار شده به توصیف اصول ترانس نوری و بعضی نتایج حاصله از مراحل آزمایشات اتصال كوتاه و میزان دقت اندازه گیری در حال كار میپردازد این صفحه شامل اطلاعات جدید و نتایج بدست آمده از كاربرد های حفاظتی در حال انجام كار است.

دور نمای قبلی :

سیستمهای اندازه گیری ولتاژ و جریان با سطح انرژی پایین هم اكنون در بعضی موارد استفاده میشود آنها یك مزیتی دارند كه هزینه و خطرشان نسبت به تجهیزات قدیمی تر كم تر است مخصوصا تجهیزات عایق دار روغنی .

نتایج بدست آمده از دو آزمایش بیان شده در این صفحه دارای شباهت هایی میباشد در هر دو مورد هدف این بوده است كه قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در كاربردهای حفاظتی نشان داده شود در مجموع این پروژه به دنبال این بوده كه ببیند كه این ترانسفورماتورهای بهبود یافته كه در مورد حفاظت حساس تر و سریع تر هستند بهتر عمل میكنند یا نه . سوئیچینگ و خطاهای گذرا مقایسه خواهند شد . با استاندارد ( 1 ) كه از یك سنسور به پهنای باند فركانسی وسیع استفاده میشود .

معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری ولتاژ و جریان الكتریكی LEA:

این پروژه ها ، یك سیستم اندازه گیری جریان Nxct را بكار میگیرند . كه در ادامه متن از این عنوان به صورت CT نوری یاد میشود و از تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ های ویژه NXVT به صورت VT نوری یاد میشود . در ادامه به بررسی اصول ویژه CT وVT نوری با جزئیات بیشتر میپردازیم .

مقدمه :

Nxtphase طراح اندازه گیری دقیق ولتاژ و جریان توسط نور است .

دو سال قبل اصول علمی با پیدایش ابزار عصر جدید در ولتاژ های بالای اندازه گیری قدرت شكل گرفت حدود 100 سال قبل دواثر فارادی و پاكلز كشف شده بودند آنها تغییرات مراحل پلوروزاسیون نور را در حضور میدانهای الكتریكی و مغناطیسی به طور دقیق شرح میدادند كاربردهای آزمایشی برای اندازه گیری ولتاژ وجریان نوری به دو دهه قبل برمیگردد . در هر حال این علم فقط مربوط به چند سال گذشته است كه در علوم اندازه گیری ، تكنولوژی فیبر نوری و میكرو الكترونیك مشاركت پیدا كرده اند .

شكل 1-3 اولین ترانس جریان نوری كه در آزمایشگاه تحت ازمایش ولتاژ بالا قرار گرفت .

شركت NXTphase جهت تولید جدید ، دقیق و بالا برای ابزاری كه بر پایه فیبر نوری نهاده شده بودند هزینه قابل موثری را خرج نمود . شركت NXCTphase و حق ثبت ان شركت با دو موضوع هماهنگ در زمینه تكنولوژی اندازه گیریی ولتاژ و جریان از سال 1990 شروع شد و برنامه توسعه آن یكی به هانی ول در آمریكا و دیگری به مهندس كارمانا در كانادا مربوط میشود .

هانی ول بنیانگذار اصلی همه سیستمهای اندازه گیری ژیرسكپی ناو بری است بنابراین آنها دقیقا توانسته اند انقلابی را در هر دو قرن نمایان سازند تیم محققیق كمپانی یك فیبر نوری مشابه را كه در تكنولوژی ژیرو استفاده شده بود جهت استفاده در حقوق اشكار و كاربردهای نظامی ناوبری در اندازه گیری جریان توسعه دادند هانی ول سپس تیمی را با اعضاء دانشگاه تگزاس جهت تولید یك سنسور تشكیل دادند سنسوری كه به وسیله جریان زیادی كه اندازه گیری كرده است ممكن است استاندارد باشد . اولین كاربرد این سنسورهای بسیاردقیق در سرویس عمومی اریزونا در ایستگاه تولید جولا در سال 1997جایی كه میزان خطا 3 درصد است نشان داده شده بودند هانی ول یك پتانسیل اقتصادی را در تكنولوژی سنسور جریان شناخته بود . شروع به جستجوی یك شریك مكمل با داشتن تكنولوژی ولتاژ كرد شبیه به دید یك بازاری .

نیمه دیگر داستان با مهندس كارمانا شروع میشود كه هر دو یك زوج موفق از دانشگاه British Columbia (UBC) هستند . كارمانا ( UBC) و BC هیدرو جهت توسعه در یك تكنولوژی جامع برای اندازه گیری ولتاژ نوری باهم شریك شدند و این تكنولوژی بر پایه یك سنسور میدان الكتریكی حساس نهاده شده بود این سنسور یك سلول نوری یكپارچه بود كه پاكلز نامیده میشد ( IOPC) . شكافهای علمی دانشمندان به سوی ترانس ولتاژهای نوری دقیق سوق داده شده كه از تكنولوژی های محیطی دوری می كرد تكنولوژی های محیطی به ، تكنولوژی های معمولی یا نوری متناوب مربوط می شوند . اولین سنسور IOPC ( سلول نوری جامع پالكز ) در كاربردهای اندازه گیری یك فاز در سال 1998 در یك پست BC هیدرو مقرر گشته بود . مدتی بعد كارمانا به دنبال یك شریك سازگار با داشتن تكنولوژی جریان بود علت این امر بهره برداری از تكنولوژی های نهفته در بازار بود . NXT phase همكنون ترانسهای جریان و ولتاژ نوری هدفمندند را در پستها با ولتاژ بالا بكار میبرد . دربازار سنسورها و نیز CT ها و VT های موجود دیگر را كه مفید تر بودند را تولید كردند .

این فوائد شامل :

دقت زیاد

پهنای باند بیشتر

رنج های دینامیكی بالاتر

كوچكتر و بلند تر برای مواردی كه قابلیت انعطاف لازم است

نداشتن مكانیزمی جهت نقص شدید

امكان استفاده همان وسیله برای اندازه گیری و حفاظت سودمند

تركیبات سنسورهای ولتاژ و جریان در همان رده

ایمنی بیشتر پرسنل

نداشتن روغن سلولز یا تركیبات SF6

عمل VT نوری :

تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ نوری از اثر Pockels برای حساس كردن میدان الكتریكی استفاده میكند . سه تا سلول كوچك ( سنور های میدان الكتریكی ) به طور خاصی در یك فضای خالی كه بوسیله نیتروژن عایق شده قرار گرفته اند . نور تجزیه شده و انتشار یافته و به كریستال electrooptic وارد میشود .

شكل 2 – 3 تكنولوژی اندازه گیری ولتاژ NXT Phase

وقتی كه یك میدان الكتریكی شكل میگیرد یك اختلاف شتاب القایی بین دو قطب در كریستال بوجود می آید . در انتها یك پلوروزاسیون بیضوی ایجاد میشود . به وسیله اندازه گیری درجه بیضیت ( تفاضل دو قطر)

همانطور كه در (شكل 2 ) نشان داده شده است یك اندازه دقیق از میدان الكتریكی نتیجه میشود . سه میدان الكتریكی اندازه گیری میشود سپس باهم تركیب شده و از یك الگوریتم كه مجموع آنها را ثبت میكند جهت اندازه گیری ولتاژ قوی نسبت به زمین استفاده میشود .

تاثیر فاردی

جیسون دی دارفوس

دانشكده فیزیك ، دانشكده وستز ، اهیو 44691 ، اول می سال 1997 یك جزء نور شفاف ( شیشه ) ما بین دو میدان مغناطیسی قرار گرفته است . و به وسیله تغییر مقدار جریان جاری در معرض یك میدان مغناطیسی متغییر قرار گرفته بود . و نور تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت به طوری كه نور تجزیه شده و از میان ماده ای عبور كرده كه باعث مقداری چرخش در ان شده است . این تاثیر اثر فارادی نامیده میشود . و به طور كمی به وسیله زاویه ای كه نور چرخیده ، میتوان میدان مغناطیسی و ضخامت نور را تعیین كرد . یك نسبت تناسب اصلی به عنوان ضریب ثابت شناخته شده است و این تركیب ثابت به عنوان واحد درجه در هر میدان مغناطیسی است این ضریب ثابت را جیسون اندازه گیری نمود . و برابر گوس بردقیقه ( 122+0/11) x در مقایسه با مقدار قبلی كه در سال 1953 بدست امده بود . 0.016 گوس بر دقیقه تغییر كرد .

چرخش فارادی : یك موج پلاریزه شده مسطح میتوند در میان دو موج دوار پلاریزه شده تجزیه شود چرخش مسطح پلوروزاسیون نور به عنوان انتشار سرتاسری ان نور در یك امتداد موازی در یك میدان مغناطیسی است كه اثر فارادی یا چرخش فارادی نامیده میشود .

مقدار چرخش بر اساس تجربه بدست آمده است ذاتا = VBL به طوریكه زاویه چرخش است V ضریب ثابت و B مقدار میدان مغناطیسی و L نیز ضخامت است . یك تصویر مدرن از چرخش فارادی ناشی از پاسخ مكانیكی كوانتوم یك اتم به میدان مغناطیسی است . در این تصویر ، جذب هسته ای و انتشار، هر دو به وسیله میدان امیخته می شوند در این مصداق تاثیر فارادی حس میشود . انچنان تاثیری كه زیمان هم جذب میشود زیمان ( پدیده ای كه هیچ یك از طیفهای خطی با عبور از میدان مغناطیسی تجزیه نمی شوند . )

نظریه :

چرخش ناشی از میدان مغناطیسی ممكن است از شرایط e/m ، نسبت بار به الكترون در یك حجمی ناشی شود . طبق تئوری لورنتز یك الكترون در داخل مدار خود هسته اتم چرخش میكند و فركانس چرخشش تغییر می كند كه در این چرخش موجب ایجاد نور پلاریزه شده مسطح میان میدانی كه تحت تاثیرش قرار گرفته شده می شود . این زاویه چرخش به صورت زیر معرفی شده است :

e میزان بار الكترون و m میزان جرم ( رابطه 1 )

و طول موج نور و B نیروی مغناطیسی در اورستد است . نمای مشتق از انحراف نور نسبت به طول موج و V هم ضریب ثابت است .

میزان چرخش متناسب با قدرت میدان مغناطیسی و فاصله نور كه باید از میان این واسطه عبور كند .

آزمایش :

آزمایش انجام شده برای اینست كه توسط منبع توان dc یك جریان الكتریكی به دو محفظه الكترومغناطیسی با آب سرد همراه با دو قطب مختلف فرستاده شود یك جزء نوری ( یك واسطه جامع شفاف ) ما بین دو قطب مغناطیسی قرار داده شده است مغناطیس ما طوری طراحی شده است كه یك پرتو نور می تواند از یك طرف به طرف دیگر فرستاده شود .

ابتدا یك تركیب از لیزر هلیم و نئون ( 1 m W max ) از میان یك دریچه تجزیه كننده پرتو عبور داده می شود سپس از میان یك میدان مغناطیسی به اندازه یك جزء نوری عبور كرده و پس از اشكار شدن پرتو در میدان مغناطیسی ، پرتو تجزیه شده توسط روزنه توسط میكرو متر اندازه گیری می شود از اینجا پرتو عمود داخل یك فتودیود منتشر كننده كسینوسی انتشار می یابد كه این به یك اپتیمتر خطی با تكنولوژی خاص اشكار ساز متصل شده است این میدانهای قوی توسط كاربر با متر گوسی با پروپ اندازه گیری می شود این از موارد ارائه شده توسط ازمایشگاه مغناطیسی است . جهت شروع كار ، میدان مغناطیسی لازم است كه كالیبره شود .

مقدمه :

جبران ساز راكتیو :

این ترانسهای عملگر و رله های مربوطه كه با جبران سازراكتیو به صورت موازی بودند. به پست 230 KV در انتقال اصلی و پستهای فرعی متصل بودند ( در سیستم قدرت هیدرو BC ) وضعیتی را كه ممكن است هیچكدام جذب نشود یا قدرت راكتیو تولید نكند . در كمك به رگولاسیون ولتاژ باس بار استفاده میشود.

بعد از اتصال تجهیزات اولیه كه در كمترین زمان وصل میشوند . پیش از 700 اتصال سوئیچینگ گزارش خواهد شد . درسرتاسر یك سال آزمایش گزارشات سوئیچ از DFR و رله مقایسه خواهند شد . * ارائه توانایی ترانس نوری در كاربردهای حفاظتی در سرتاسر یك سیكل طولانی شاخه های مختلف.

* شرح چگونگی مزایای فن تكنولوژی جدید در كاربرد حفاظتی كه در حال حاضر خواهان زیادی دارد . مخصوصا كه ما تمایل در بكارگیری ترانس های كم انرژی در فركانسهای خارج از فركانسهای پایه قدرت داشته ایم .

* نمایش اجرای یك نقطه موج سوئیچهای كنترلی بریكرهای KV 230

*ارائه جریان و ولتاژ برای بانك خازنی جهت تعیین جایی كه هیچ نوع سطح مهم از اعوجاج كامل هارمونی برای بانكهای خازنی مهم و بسیار بزرگ وجود ندارد .

بدست آوردن بعضی شكل موجها ی اتصال كوتاه در زمان آزمایش و آن اتصالاتی كه در تجهیزات ایستگاهی بدست می آید و نسبتا كمیاب هستند در هر حال با بیش از 200 واحد خازن ذوب شده در بانك خازنی خرابی های جزئی میتوانند جزء وقایع كمیاب باشند در این موضوع پیش بینی شده بود كه یك خرابی یا چند خرابی در خازنهای موازی در تجهیزات رخ داده شود و می تواند گزارش شود . مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است.

بوسیله نصب ترانس به سیستم حفاظتی با شدت مجاز واقع بینانه جهت كشف مكان خراجی در ترانس به عنوان یك آرزو تلقی میشد ، ( كشف بوسیله عمل اجرایی خود ترانس) یك سیگنال ( شامل جزء ) میتواند بوسیله رله قبل از اینكه عمل غیر صحیح اتفاق بیفتد دریافت شود .

تمایلات در پاسخ به فركانسها بود ، زیرا محدودیت های شناخته شده در CT های معمولی با پاسخ فركانس پایین زمانی در رله ها برای راكتورهای موازی استفاده می شده وجود داشته .

مطالعات با ارزش شامل عملكرد خود ترانس است به وسیله نصب ترانس به سیستم حفاظتی با شدت مجاز واقع بینانه بجهت كشف مكان خرابی در ترانس به عنوان یك آرزو تلقی می شد ( كشف به وسیله عمل اجرائی خود ترانس) یك سیگنال ( شامل جزء ) می تواند به وسیله رله قبل از اینكه عمل غیر صحیح اتفاق بیفتد دریافت شود.

پروژه های فعال :

تمایلات در پاسخ به فركانسها بود ، زیرا محدودیت های شناخته ای در C T های معمولی با پاسخ فركانس پایین كه زمانی در رله ها برای راكتورهای شنت موازی استفاده می شد ، وجود داشته . مشكل با راكتورهای شنت حفاظتی شروع می شود. با زمین كردن اتصالات ، رله های over curren هنگام موازی كردن راكتورهای القایی عمل می كنند . جریان هجومی زمان تحریك راكتور شنت یك انحراف فاز گذرا با ثابت زمانی طولانی دارد .(seconds) ضریب ثابت ملایم انحراف فاز در راكتورهای بوشینگ می تواند عامل ایجاد اشباع مغناطیسی شود. درجه اشباع در سه فاز متفاوت است. علت آن درجه های مختلف انحراف فاز در جریان های فاز است درجه های مختلف اشباع سه فاز CT ها معمولا موجب ایجاد پس ماند های جریانی در بعضی رله های متصل شده می شود. این پس ماند های جریان نشان دهنده عدم تساوی دقیق در جریانهای راكتور ها نیستند . اختلاف فقط در سه فاز های CT است . در هر حال جریان های پس ماند می توانند موجب اتصال به زمین رله های over current در زمان عملكرد شده و موجب افزایش انرژی راكتورهای شنت شوند . BC Hydro به عنوان یك شیوه مشخص توانایی حفاظت نا معین و حساس را روی راكتورهای شنت جهت سهولت كاربردهای انرژی دهنده شناخته شده را ندارد و به عنوان منع كننده تریپ های لحظه ای شناخته شده است.

بایدبه طرز عمل فركانسهای كم و زیاد CT های نوری كم انرژی توجه شود قبلا این گمان فرض می شد كه دستگاه حفاظتی زمین شده و حساس نباید به هنگام انرژی دادن از كار بیفتد . البته اگر هیچگونه پسماند جریانی وجود نداشت و آن بخاطر عملكرد های مختلف سه فاز بود.

در وضعیت باز و معمولی مدار زیر بر یكر جهت عمل روی یك نقطه موج در اتصالات كنترل شده است تفكیك كامل آنها نزدیك جریان صفر طبیعی است . این كنترل باز جهت كاهش جریان ضربه ای است كه باید به طریق دیگر اتفاق بیفتد. این جریانها ضربه ای از ولتاژ های بدست آمده گذرا می تواند نتیجه شود از طریق كنتاكت بر یكر و بعد شرایط قطع كوتاه جریان كه می تواند به كنتا كت های اصلی بر یكر ها آسیب برساند. جریان ضربه ای جهت استفاده در پاسخ فركانسی بالا در تراسهای كم انرژی در نظر گرفته شده بود . همچنین جهت ارائه ولتاژ بهبود یافته و مشخص كردن جایی كه كنترل باز جریان ضربه ای و ولتاژ های اضافی زیان آور صورت گرفته بود شكل 1 یك دیاگرام تك خطی از یك تاسیسات است . ترانس ها جریان و ولتاژ را دربا سبارهای مشترك اندازه می گیرند كه هر یك از راكتورهای شنت یا خازنهای شنت ممكن است به آن اتصال یابند . جریان های هجومی قدرت های راكتیو ناچیز راكتورهای جزئی را محدود می كنند . راكتورهای شنت و خازنهای موازی هر دو در یك زمان به باس متصل نشده اند. وابستگی به مكان باس نیازمند افزایش یا كاهش ولتاژ است هر یك از راكتورها و خازنهای شكل 2B21 داخل باس ، قبل از تحریك شدن به وسیله مدار بر یكر 2cB21

سوئیچ خواهند شد.

👇محصولات مشابه با بررسیCT ترانس جریان👇

بررسی ct ترانس جریان، مزایا و انواع آن بررسی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد پروژه كارآفرینی تولید ترانس پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک مقاله بررسی مراقبت نگهداری ترانس های قدرت پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات (با ظرفیت 400000 عدد در سال) احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) ترانسفورماتور های جریان

👇محصولات تصادفی👇

مدیریت کیفیت در بهداشت و درمان دیکشنری رشته حسابداری سوسیالیسم از دوران غارنشینی تا ظهور تورات بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران کتاب Planning Guide to Piping Design مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) پروژه کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو پژوهش موزه مردم شناسی مقاله در مورد COREL DRAW پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده مبانی اترنت مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

👇کلمات کلیدی👇

مقاله بررسی CT ترانس جریان;پژهش بررسی CT ترانس جریان;تحقیق بررسی CT ترانس جریان;دانلود پژهش بررسی CT ترانس جریان;بررسی CT ترانس جریان;CT ;ترانس ;جریان