👈 فروشگاه فایل 👉

ارائه یک روش وفقی برای حذف نویز سیگنال در قلمرو موجک

ارتباط با ما

... دانلود ...

اولین گام های موثر در زمینه حذف نویز در حوزه موجک توسط دونوهو و جانستون با معرفی روش کاهش اندازه ضرایب موجک برداشته شد. در این روش ابتدا آستانه ای سراسری که برای تمام ضرایب موجک در زیرباندهای تبدیل مقداری واحد در نظر گرفته می شود محاسبه شده، سپس بر روی ضرایب تفصیل تبدیل موجک، عمل آستانه گذاری انجام می شود. بدین معنی که ضرایب کوچک تر از آستانه گذاری تغییر می کند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی پاورپوینت گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار پاورپوینت بررسی اجمالی استراتژی صنعت مس ایران دانلود برنامه کاربردی برش موادخام و حل مشکل یک شرکت سازنده 9 ص.DOC