👈 فروشگاه فایل 👉

پرسش نامه معیارهای جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسش نامه جهت تعیین وضعیت خود درگیری، تکلیف درگیری و تکلیف گریزی است که توسط نیکولز و همکاران در 1985 استفاده شده است. این پرسش نامه در سال 1380 در تحقیق سلمانی مقدم (1380) و در سال 1391 درتحقیق خوارزمی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و روایی بالایی برای آن گزارش شده است.

👇محصولات تصادفی👇

مشعل های دوگانه سوز چگونه زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت را به دانش آموزان خوابگاهی بیاموزم چگونه دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری دانلود پاورپوینت رابطه شهر و روستا