چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی | academy | 13555

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی | رده محصول: روانشناسی و علوم تربیتی | آیدی فایل: 13555 | برچسب های فایل: چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی;مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی;چارچوب مبانی نظری افسردگی;پیشینه پژوهش افسردگی;چارچوب مبانی نظری;پیشینه پژوهش;افسردگی در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی است و با وجود اين كه چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی زنگ خطر را توي سر خودش چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی كه همسرش اشتباه مي كرده و چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی اينكه حق با خود اوست، چند چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 19صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

مبانی نظری افسردگی

مقدمه

ارتباط میان تن و روان از زمان های دور یعنی از 10000 سال پیش از میلاد مورد توجه بوده است. یکی از عواملی که بر سلامت روانی تأثیر می گذارد، بستری شدن در بیمارستان می باشد که به علت تغییر در الگوی معمول زندگی واکنش های گوناگونی را به دنبال دارد. گاهی بستری شدن، می تواند سبب افزایش

واکنش های روانی فرد شود. افسردگی و اضطراب از شایع ترین اختلال های روانی هستند که افراد و جوامع را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می دهند. بررسی های گوناگون درباره میزان شیوع افسردگی و اضطراب برآورده های متفاوتی را از میزان شیوع این اختلال ها ارائه نموده است. برخی از بررسی ها میزان شیوع افسردگی را در طول عمر افراد حدود 25-10درصد گزارش کرده اند( کاپلان، سادوک،1994).

گروه دیگری میزان شیوع افسردگی را در مردان 16-6/2درصد و در زنان 24-7/6درصد گزارش نموده اند ( بروکینگ، ریتر و توماس، 1992). هم چنین میزان شیوع اضطراب و افسردگی در سطح جامعه به ترتیب18-14درصد و میزان شیوع اضطراب و افسردگی در مراجعین مراکز اورژانس 9-7 درصدگزارش شده است( سارتوریوس،1993).

میزان شیوع نقطه ای افسردگی در ایران،7/53-87/11درصد می باشد. زنان با شیوع 5/30درصد بیش از مردان با شیوع 2/19درصد دچار اختلال های اضطرابی می شوند( کاپلان، سادوک،1994).

در ایران نیز مطالعاتی در زمینه شیوع افسردگی در نوجوانان انجام شده است. نتایج به دست آمده از (شجاعی زاده و رضا فیانیانی، 1380) که با استفاده از مقیاس افسردگی زونگ بر روی 24 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی شهر کازرون به عمل آمد، نشان داد که 8/28 درصد از این دانش آموزان دارای افسردگی خفیف، 6/9 در صد دارای افسردگی متوسط،3/3 درصد دارای افسردگی شدید و 3/1 درصد دارای افسردگی عمیق بودند. اگر چه تخمین حاصل از این داده ها دامنة وسیعی را در بر می گیرد، اما به هر حال افسردگی در کودکان و نوجوانان یک معضل بهداشت روانی مهم است که در حال گسترش و شیوع است. این در حالی است که تلاش های صورت گرفته با درمان این مشکل متناسب نبوده است.(علاقه بندراد و فرهی،1380).

عوامل بی شماری با شروع، مدت و عود افسردگی زودرس، در ارتباط هستند. از جملة این عوامل، می توان از شاخص های جمعیت شناختی مانند سن، جنس و وضعیت اقتصادی- اجتماعی نام برد(دانش منفرد،1380). به نظر می رسد تفاوت های مربوط به جنس در میزان شیوع افسردگی مؤثر باشند.

دختران در نوجوانی از استعداد بیشتر برای ابتلا به اختلالات خلقی و افسرده گون برخوردارند. بررسی های اخیر نشان می دهد که احتمال ابتلا زنان به افسردگی دو برابر مردان است. هم چنین میزان وقوع افسردگی در دختران در مقایسه با پسران تقریباً دو به یک است. ممکن است این تفاوت ناشی از عوامل چندگانة زیستی، روانی، اجتماعی و شناختی باشد.

منابع فارسی

احمدی،جمشید(1372). بررسی میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه شیراز مجله دانشجو و پژوهش.شماره دوم، ص2-4

برنز، دیوید(1989). شناخت درمانی افسردگی. ترجمه، مهدی قراچه داغی(1368).تهران:خانم11ک0

پاول و لیندزی(1999). تشخیص و درمان اختلالات روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی. ترجمه محمدرضا نیکو و هامایک آوادیس یانس(1379). تهران: سخن

پورشهباز،عباس(1372).مقایسه روان سازه های مربوط به عود بیماران افسرده، باسابقه عود، بدون عود در افراد بهنجار.فصلنامه،افسردگی اساسی،دوره12،شماره2.

حنا سابزاده اصفهانی، مریم(1378) بررسی کارایی درمان شناختی رفتاری روی نگرهای ناسالم و علایم افسردگی در نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی( مطالعه تک موردی). پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، تهران: انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

خاکی،ناصر(1379).کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم،دانشکده علوم تربیتی.

دانش منفرد، فاطمه(1380). بررسی ارتباط نگرش های ناکار آمد و بروز نشانه های افسردگی در نوجوانان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی تهران: انستیتو روان پزشکی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

داویدیان، هاراطون(1388).شناخت وبیان حالات افسردگی در بیماران ایرانی.

دلاور(1389).احتمالاًت وآمار کاربردی،در روان شناسی وعلوم تربیتی.تهران،انشارات رشد(1390).

سرمد،زهره وبازرگان هرندی،عباس(1376).روش های تحقیق درعلوم رفتاری، نشر آگه،تهران.

شجاعی زاده، داوود و رصافیانی، حمید رضا(1380). بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان کازرون در سال تحصیلی 79-1380. فصلنامه پژوهشی توان بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. شماره ششم و هفتم.

شورکی، مصطفی(1379). رهایی از افسردگی. تهران: ارجمند.

علاقه بندراد،جواد(1380).اختلال سلوک ورفتار ضد اجتماعی.

قریشی،ظهیر الدین(1387).

کاپلان و سادوک(1994). خلاصة روان پزشکی علوم رفتاری و روان پزشکی بالینی.ترجمه نصرت اله پورافکاری.1379. تهران: شهر آب.

میلانی فر(1383).روان شناسی مشاوره.

نوربالا،احمدعلی(1378).افسردگی زنان.

منابع غیر فارسی

-Alexis Boro and Sheryl haut (2003). Medical comorbidities in the treatment of epilepsy. Epilepsy & Behaver. 4: 52-512.

Andreoli TE Carpenter CCJ Griggs RC Loscalzo J. Cecill Essential of Medicine. 5th 11111 New York: W.B. Saunders; 2001.

Beck A.T.(1967).Cognitive therapy and the emotional disorders New York: ternational

Beyenburg S Mitchell AJ Schmidt D Elger CE Reuber M. Anxiety in patients with epilepsy: systematic review and suggestions for clinical management. Epilepsy Behav 2005;7:161-71.

Birmaher B Ryan.N.D.Williamson.D.E.Brent.D.A.Kaufman.J.Dahl R.E. Perel J.Nelson .B(1996)’’Childern and Adolescent Depression:A Review of the 10 Years. Part.’’Journal of American Academy of Child and Adolescent psychiatry Vol.35 pp:427-435.

- Blumer D Montouris G & Hermann B. Psychiatric morbidity in seizure patients on a neurodiagnostic monitoring unit. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1995;7:445-56.

👇محصولات مشابه با چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی👇

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش قصه گویی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش توانبخشی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش بهره وری چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دردوالم چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش نوجوانی

👇محصولات تصادفی👇

جدید ترین و آخرین آزمون های EPT بهمراه پاسخ تشریحی مقدمه ای بر خواص FRP دانلود نمونه سوالات درس آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) دانلود چگونه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند پاورپوینت بررسی سازه های غشایی دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه باغ جنت(نمونه مشابه مسکونی) دانلود پاورپوینت بررسی خانه فروردین(نمونه مشابه مسکونی) آپارتمان 4 طبقه تک واحدی متراژ پایین با اتوکد مقاله مقدمه و نتیجه شناخت مشتری،شركت،گسترش نقش ارتباطات در بازار مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری آزمون هوش هیجانی «بار– اُن» پاورپوینت بررسی مدیریت استرس مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY

👇کلمات کلیدی👇

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی;مبانی نظری وپیشینه پژوهش افسردگی;چارچوب مبانی نظری افسردگی;پیشینه پژوهش افسردگی;چارچوب مبانی نظری;پیشینه پژوهش;افسردگی