👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره

مفاهیم اصلی در هوش مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی

ساختار داخلی مغز

یادگیری

سیستمهای استدلال و کنترل فازی

عملکرد بیرونی مغز

استدلال تقریبی

الگوریتمهای تکاملی

الهام گرفته از تکامل در طبیعت

بهینه سازی

چرا منطق فازی ؟

Because the real world is really uncertain and fuzzy

If not consider what Nobel Laureate Albert Einstein said in 1923….

“As far as the laws of mathematics refer to reality they are NOT certain. And so far as they ARE certain they do not refer to reality.”

— §ساده برای فهم §قابل انعطاف برای کسترش در یک سیستم §استدلال تقریبی بر اساس اطلاعات تقریبی §مدلسازی توابع غیرخطی پیچیده §قابل ترکیب با سیستم های کنترل معمول §مبتنی بر متغیرهای زبانی طبیعی §روشی ساده برای نگاشت تعدادی متغیر ورودی به خروجی. اگر روش ساده تری وجود داشت از روش فازی استفاده نکنید.

آشنایی با منطق فازی

جهان خاكستری است اما علم سیاه و سفید است .

ما درباره صفرها و یك ها صحبت می كنیم اماحقیقت چیزی بین آنهاست .

جملات و بیانهای منطق سوری و برنامه ریزی رایانه همگی به شكل درست یا نادرست ، یك یا صفر هستند.

اما بیانهای مربوط به جهان واقعی متفاوتند .

هر نوع بیان واقعیت یكسره درست یا نادرست نیست.

حقیقت آنها چیزی بین درستی كامل و نادرستی كامل است . چیزی بین یك و صفر ، یعنی مفهومی چندارزشی و یا خاكستری . حال فازی چیزی بین سیاه و سفید ، یعنی خاكستری است " (بارت كاسكو(".

در فارسی، فازی به نامهای مبهم و گنگ نیز ترجمه شده است. شاید این مثال از پروفسور زاده جالب باشد:

"منطق كلاسیك شبیه شخصی است كه با یك لباس رسمی مشكی ، بلوز سفیدآهاردار، كروات مشكی ، كفش های براق و غیره به یك مهمانی رسمی آمده است و منطق فازی تا اندازه ای شبیه فردی است كه با لباس غیررسمی ، شلوارجین ، تی شرت و كفشهای پارچه ای آمده است. این لباس را درگذشته نمی پذیرفتند. اما امروز، جور دیگری است .“

در سال 1965 ، ایرانی تباری بنام پروفسور لطفی عسگرزاده ، معروف به زاده ، استاد دانشگاه بركلی آمریكا، در مجله اطلاعات و كنترل ، مقاله ای تحت عنوان Fuzzy Sets منتشر ساخت و این مقاله مبنای توسعه و ترویج این نظریه به جهان شد . مدتها بودكه او با نظریه سیستمها سروكار داشت و ملاحظه می كرد كه هر چه پیچیدگی یك سیستم بیشترشود حل و فصل آن بوسیله ریاضیات رایج ، مشكل تراست ولذا به ریاضیات دیگری برای حل این مشكل نیاز است این ریاضیات باید بتواند ابهام موجود در پیچیدگی یك سیستم را مدل سازی كند و بامحاسبات خودآن راتحت كنترل و نظارت درآورد ورفتارآن را پیشگویی كند وبالاخره درسال 1965به این موفقیت دست یافت.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی حسابداری کارگاه تولید نقل طرح توجیهی و امکان سنجی تولید كابل كواكسیال مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرطان طرح بررسی آمار دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجانات مثبت