👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت فاز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت فاز 13 اسلاید

اسلاید یک

فازsh2oh(shoh)4ch2oh

فاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود.

منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد.

اسلاید دو

به قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک ماده که در آن خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی بصورت پیوسته (نه گسسته) تغییر کند، فاز گفته می‌شود.

اسلاید سه

هر فاز توسط مرزهای حقیقی از فازهای مجاور خودش جدا می‌‌شود که در این مرزها خواص بصورت گسسته تغییر می‌کنند.

لازم نیست که این بخش قابل تمایز ماده یکپارچه(پیوسته) باشد. مثلاً یک مایع پخش شده در داخل یک مایع دیگر نیز یک سیستم دوفازی به وجود می‌آورد.

👇محصولات تصادفی👇

سیاست تصمیم گیری رهبران ایران مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان مقاله توزیع پوآسون و نرمال فهرست نشانه ای هاپكینز Hopkins Symptom Checklist دانلود رابطه من و مشتریانم 12 نحوه برخورد با مشتری