👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله عوارض روانی سوء استفاده از استروئید تقویتی Psychiatric Complications

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوارض روانی سوء استفاده از استروئید تقویتی:

در سال 1889 «چارلزای – براون» روانشناس اولین ادعای عمومی درباره تأثیرات استروئیدهای تقویتی اندرژتیك (AAS) را مطرح كرد. او اعلام كرد كه موادی را از بیضه‌های خوكچة هندی و سگ خارج كرده بود كه وقتی تزریق شود توانایی هوش را افزایش داد، مانع از یبوست و چرخه ادرار را افزایش داد از آن زمان به بعد گروهی از ورزشكاران، مربیان و مصرف كننده‌های داروی تقویتی، گروه بسیاری از استروئیدهای تقویتی را برای افزایش عملكرد ورزشی خودشان ایجاد كردند و با این كار هزاران عوارض روانی مثل اعتیاد، افسردگی ، عصبانیت بیش از حد، روان پرشی را در خودشان و عموم راه انداختند.

عوارض روانی سوء استفاده از استروئید تقویتیPsychiatric Complications

In 1889 physiologist Charles E. Brown-Sequard made

the first public claims about the effects of anabolic-androgenic

steroids (AAS). He announced that he had extracted

a substance from dog and guinea pig testicles

which when injected had increased his strength improved

his intellect provided relief from constipation and increased

the arc of his urine.1 Since then an underground

population of athletes coaches and recreational users has

developed complicated AAS regimens to enhance their athletic

performance and in so doing have unleashed a myriad

of psychiatric complications such as addiction depression

rage and psychosis on themselves and the public at

large.

In 1889 physiologist Charles E. Brown-Sequard madethe first public claims about the effects of anabolic-androgenicsteroids (AAS). He announced that he had extracteda substance from dog and guinea pig testicles which when injected had increased his strength improvedhis intellect provided relief from constipation and increasedthe arc of his urine.1 Since then an undergroundpopulation of athletes coaches and recreational users hasdeveloped complicated AAS regimens to enhance their athleticperformance and in so doing have unleashed a myriadof psychiatric complications such as addiction depression rage and psychosis on themselves and the public atlarge.

از نظر تاریخی دز پایین (AAS) برای درمان افسردگی و مالیخولیا یا بصورت ماده اولیه یا به صورت افزودنی به درمان طبیعی استفاده می‌شده است. استفاده بیش از حد از این مواد اصطلاح جدید «roids rage» را به واژگان داروشناسی اضافه نمود. مطالعات مقایسه‌ای سوء مصرف كنندگان استروئید با ورزشكارانی كه از آن استفاده نكرده‌اند نشان داد كه گروه سوء مصرف كننده شیوع و درصد وقوع بالاتری از نشانه‌های روانی را داشتند عمده‌ترین ویژگی و روانپزشكی مربوط به سوء استفاده AAS نمودهایی شبیه به جنون مشخص شده با تحریك پذیری ، پرخاشخویی، سرخوشی تصورات ، بیش فعالیتی، بی فكری و رفتار پرخطر است. نمودهای روانی دیگر شامل بروز بیماریهای روانی حاد، تشدید تیك‌ها، افسردگی و بروز سردرگمی حاد است. حدود انواع علائم بعلت تفاوت در میزان مصرف، مواد مصرفی و مدت استفاده و شخصیت سوء استفاده كننده و استفاده فعلی یا قبلی از داروهای تقویتی وجود دارد.

در بررسیهایی كه در مورد سوء استفاده كنندگان استروئیدی در تلاش برای حذف متغیری شخصیتی انجام شد. تفاوت در میزان سوء نیست، پرخاشخویی و شدت نشانه‌های مربوط به جنون را طی دوره‌های مصرف و بی مصرفی از این داروها را نشان داد.

In 1889 physiologist Charles E. Brown-Sequard madethe first public claims about the effects of anabolic-androgenicsteroids (AAS). He announced that he had extracteda substance from dog and guinea pig testicles which when injected had increased his strength improvedhis intellect provided relief from constipation and increasedthe arc of his urine.1 Since then an undergroundpopulation of athletes coaches and recreational users hasdeveloped complicated AAS regimens to enhance their athleticperformance and in so doing have unleashed a myriadof psychiatric complications such as addiction depression rage and psychosis on themselves and the public atlarge.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران مجموعه ای از چند طرح درس سالانه طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی پاورپوینت فرودگاه