👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت طرح مرمت بنا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت طرح مرمت بنا

به اعتقاد ما ، یک بنا همانند یک موجود زنده دارای زمان تولد ،دوران زندگی و مقطع مرگ است.

بنا ، بسان موجود زنده دارای کالبد و روح است. فیزیک بنا ،کالبد او را تشکیل می دهد واستفاده کنندگان ارآن حکم روح مستقر در کالبد را دارند. از همینروست که ماروش رایج در فن پزشکی که هدفش معطوف به اعاده ی سلامت است را در فن مرمت ،پذیرا شده ایم و آن را روش ارگانیک (فطری) نام نهاده ایم.

👇محصولات تصادفی👇

مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68 مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختار مالی مبانی نظری درباره مهارت های اجتماعی پاوپوینت آندره گدار طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز