👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد دادائیسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد دادائیسم

تعریف در رابطه با دادا

هیچ دادائیستی خاطراتش را نخواهد نوشت! هر چه را «از تاریخ دادا» نامیدند باور نكنید. ولو مقدار زیادی از آن هم حقیقت داشته باشد، چون مورخی كه صلاحیت نوشتن آن را داشته باشد هنوز به دنیا نیامده است.

مارسل یانچو

… باز یك نمایشگاه دادائیستی دیگر! مردم چه شان شده؟ می خواهند دادا را مثل یك شیء عتیقه به موزه بسپارند؟ داداد یك بمب بود… عجیب نیست كه كسی نزدیك نیم قرن بعد از انفجار یك بمب، بخواهد تكه های آن را جمع كند و به هم بچسباند و آن را به نمایش بگذارد؟

ماكس ارنست

این اختلاف در تاریخگذاری كه در بالا می بینیم، از تردیدی حكایت دارد كه بر تاریخ ولادت این جنبش هنری حاكم است، جنبشی كه ظاهراص هم هنر را انكار می كرد و هم اهتمام جنبش های متعارف را مردود می شمرد. جستجوی ریش ها و تلاش برای ترسیم و تعریف این «دون كیشوت» مآب‌ترین پدیده روزگار ما سرگرمی بیهوده محققان و غارشناسان هنری بسیاری در پنجاه سال گذشته بوده است. اب این همه كمتر جنبشی تا بدین حد در برابر تفسیر جدی مقاومت كرده است.

دادائیستها، با همه سوء ظن‌شان به برنامه ها و تنفرشان از نظام های رسمی، منتظر كردن مرامنامه‌های پی در پی و غالباً ضد و نقیض لذت می بردند. در حالی كه معتقد بودند تعریف كردن دادا عملی «غیر دادائیستی» است، همیشه سعی می كردند آن را تعریف كنند و در این میان اشتیاق زیادی به مغلطه بازی و تناقض گویی از خود نشان می دادند. مثلا تسارا از یك طرف اعلام می كرد «دیگر مانیفست بی مانیفست» و از طرف دیگر وقت و نیروی زیادی را صرف نوشتن آنها یكی بعد از دیگری می كرد. اما خود او بعدها در یكی از اشعارش گفت: «اگر همه مخالف خوانی می كنند و برای این است كه حق دارند». عجیب نیست كه ماكش ارنست از والت ویتمن به عنوان یكی از محبوب ترین شاعران خود یاد می كرد.

مانیفست ظاهراً پاسخگوی نیاز مردم به بیان صحیح و جدل انگیز بود. ولی با لجاجت، فقط هدف دادائیستها را برآورئده می كرد كه دست انداختن بورژوازی بود. مردم بیانیه سرراستی می خواستند كه جوهر این جنبش هنری تازه را برایشان توضیح بدهم، ولی در تله كلماتی می افتادند كه قصدشان در درجه اول این بود كه ثابت كنند زبان چیز زائدی است. با وجود این، این اعلامیه ها و بیانیه های زیر، با همه تناقضهای شدید و عمدیشان دستكم قدری از جوهر و لحن داداد را غیر مستقیم منتقل می كنند:

كسی كه با این مانیفست مخالف باشد دادائیست است.

… من در اصل با هر مانفستی مخالفم، همان طور كه با هر اصلی مخالفم… این مانیفست را برای این می نویسم كه نشان بدهم مردم ضمن اینكه با هم یك نفس عمیق در هوای تازه می كشند می توانند دست به هر كار مخالفی هم بزنند.

تریستان تسارا

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی ISI 2015 با عنوان Structural Performance of Unstiffened Low Yield Point steel plate shear walls (Tadeh Zirakian Jian Z سیستم مکانیزه امانت کتاب تحت سرویس وب دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست (فصل یازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) تحلیل استاتیکی غیر خطی یا پوش آور در sap توضیح در مورد نرم افزار Ulead Video Studio