👈 فروشگاه فایل 👉

فایل پاورپوینت تکنولوژی فیبر‌نوری (Fiber Optic)

ارتباط با ما

... دانلود ...

1880، ابـداع سـیسـتم انتقال صوت نوری به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل

1958، ارایه تئوری آمپلی‌فایرهای لیزری

اتمـسفر ، لوله و شیشه به ترتیب به عنوان محیط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند

1970، تهـیه اولیـن فــیبر‌نـوری SingleMode

1972، تهـیه فــیبرهــای نـوری MultiMode

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره اینترنت مقاله در باره جایگاه پولشویی در ایران دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) اندروید چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه رابطه ای