بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر | academy | 14742

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر | رده محصول: روانشناسی و علوم تربیتی | آیدی فایل: 14742 | برچسب های فایل: كودكان و نوجوانان ناسازگار ;بهداشت روانی و اجتماع ;مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش;علل پیدایش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار;عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی;نقش مربی در بهداشت روانی در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر است و با وجود اين كه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر زنگ خطر را توي سر خودش بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر كه همسرش اشتباه مي كرده و بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر اينكه حق با خود اوست، چند بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر

فهرست

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول:كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 6

اهداف تحقیق 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

متغیرهای تحقیق 7

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم 8

فصل دوم: پیشینه و اربیات تحقیق 9

مقدمه و كلیات 10

تاریخچه 16

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 32

بهداشت روانی و ورزش 41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش 49

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان 50

نقش مربی در بهداشت روانی 52

پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض 53

بهداشت روانی و اجتماع 56

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی 59

مركز راهنمایی كودك 60

كودكان و نوجوانان ناسازگار 61

علل پیدایش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار 62

علل عاطفی 63

درمان 64

پیشگیری 66

فصل سوم: روش تحقیق 69

جامعه مورد مطالعه 70

روش نمونه گیری 70

ابزار اندازه گیری درتحقیق 71

روش تحقیق 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها 73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودنی ها از آزمون سلامت روانی 74

جدول 2-4 : مقایسه سلامت روانی 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 81

بحث و نتیجه گیری 82

محدودیت های تحقیق 84

پیشنهادات 85

ضمائم پرسشنامه سلامت روانی گلدنبرگ 86

پرسشنامه سلامت عمومی(QHG) 87

منابع و ماخذ 95

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار و فرضیه دوم عبارتند از بررسی افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر كه 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و.... استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد و همین طور بین دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه :

نوجوانی و كودكی دوره ای از زندگی انسان را تشكیل می دهد كه مخصوصا برای طرح سوال درباره ارزشهاو اصول اخلاقی و ایجاد سلامت روانی مساعد است . جیمز ویلسون معتقد است كه انسان با حس ایجاد سلامت روانی. حسی كه خیلی تجلی می كند می تواند زندگی رو به آرامش برای خود رقم بزند كودكان با توانایی حرف زدن متولد می شوند اما اگر كسی حرف زدن را به آنها یاد ندهد آنها حف نخواهند زد همین متولد در ایجاد سلامت روانی هم می تواند دخالت داشته باشد به طوری كه اگر در محیط خانه و یا حتی مدرسه در ایجاد سلامت روحی و روانی برای كودكان قدم برنداشته حتما كودك دچر حالات روانی مانند اضطراب ، گوشه گیری ...............و موارد دیگر خواهد شد كه قضاوت اخلاقی بر دلایل و برهایی استوار است كه این برهانها را بر حسب دیدگاه ها هدفهایی كه آنها را بر می انگیزند به شش مرحله تقسیم كرده و آن گاه دوباره در سه سطح جای داده است كه به دلیل رویدادهای اجتماعی وپیامد های منحصر به فرد در دوران كودكی و دوره ها ی بهرانی برای فرزند و گاهی اوقات روابط نامناسب والدین با هم دیگر در جلوی چشم كودك باعث تحولاتی در روحیه كودك می شود كه گاه با تاوان سختی روبه روست . سلامت روانی و ایجاد آن در افراد در تمامی سنین مورد اهمیت قرار می گیر كه باعث ترقی و رسین به اوج می شود و گاهی آدمی با ایجاد روحیه سالم و بی دغدغه می تواند به اوج خود شكوفایی برسد كه تمام این رسیدن ها به عواملی مانند خانه – خانواده – والدین و مدرسه و مربیان بستگی دارد كه به عنوان مثال و مسئله ای كه در تحقیق حاضر مورد توجه است رسیدن به اوقات آزاد كودكان به كارها و عملیات سالم و توجه به اطراف دور و بر خود و استفاده بهینه می تواند در ایجاد سلامت روانی دخالت داشته باشد و همین طور خانواده كه در رسیدن به شكوفایی كودك چه از لحاظ فكری – جسمی می تواند نقش موثر داشته باشد .

در برخی از جوامع ، تغییر موقعیت به كمك مراسم ورود كه گذر از كودكی به بزرگسالی رااز نظر اجتماعی نشان می دهد باعث اختلالاتی در سلامت روانی می شود كه آن را می توان با محبت و كارهای روزانه – شركت داشتن در محافل دوستانه سلامت جبران كرد .

بیان مساله :

روان شناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفكر و احساس و رفتار بشراست به همین دلیل از چندی پیش روان شناسان علاقه شدیدی نسبت به مشكلات عملی كه برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی كه می توان برای آنها پیشنهاد داد . پیدا كرده اند منظور از روان شناسی علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی ، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز همت این علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمی بشر ، موجب شده است كه دانش ما در افراد بویژه كسانی كه دچار مشكلات روانی هستند ، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد و به این شكل كه در سلامت روحی و روانی فرد چیزهای متنوعی در زندگی می تواند تاثیر گذار باشد و حتی گذراندن اوقات فراغت همانطور كه دوست دارید می تواند باعث ایجاد سلامت روانی در فرد شود ایجاد راه ح های جدید در مدارس و به كار بردن ورزش در سلامت نوجوانان می تواند موثر باشد . مساله مورد نظر در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش در سلامت روانی است و اینكه آیا ورزش می تواند تاثیر مثبت داشته باشد یا نه ؟

سوال مسئله

1- آیا ورزش در سلامت روانی تاثیر دارد ؟

2- آیا سلامت در افرادی كه ورزش می كنند بیشتر از افرادی كه ورزش نمی كنند است ؟

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر زنگ ورز را افزایش آن در ایجاد سلامت روانی كودكان در مقاطع حساس زندگی است و اینكه آیا این كودكان با ورزش بیشتر و قرار گرفتن در یك محیط سالم و بون دغدغه به اوج سلامت روحی و روانی می رسند و هدف دیگر اینكه بین افرادی كه ورزش می كنند سلامت روانی بیشتر از افرادی است كه ورزش نمی كنند .

اهمیت و ضرورت تحقیق

بطور كلی ورزش بخش مهمی از فرهنگ و جامعه ماست و در برگیرنده ورزش كاران و مردم در تمامی مراحل زندگی می شود كه در فرهنگ ایران ، ورزش كاران همواره توأم با خصلت های جوانمردی و صداقت و یاری دادن به دیگران و دستگیری ازضعفا و...بوده است نمونه های فراوان از این موضوع در ادبیات كشورمان و بویژه در حماسه عظیم فردوسی موجود است . شركت در فعالیت های ورزشی اغلب تاثیر درمانی بر كودكان و نوجوانانی كه دچار اختلال عاطف و یا معلولیت رشدی هستند دارد ، ورزش به كودكان و نوجوانان و حتی بزرگسالان این فرصت را می دهد كه ارتباطات جسمی ، روانی و اجتماعی برقرار كنند و حتی بزرگسالان این فرصت را می دد كه ارتباطات جسمی ، روانی و اجتماعی برقرار كننده هستند ضمن اینكه احساس اعتماد به نفس و تسلط بر مسائل را در آنها تقویت می كنند . ( شاملو- 159ص-1382)

فرضیه های تحقیق

1- بین افزایش زنگ ورزش و سلامت روانی دانش آموزان رابطه معنی دار آماری وجود دارد .

2- سلامت روانی در بین افراد ورزشكار در مقایسه با افراد غیر ورزشكار بیشتر است.

متغییرهای تحقیق

افزایش زنگ ورزش = متغییر وابسته

سلامت روانی = متغییر مستقل

👇محصولات مشابه با بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر👇

بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی دانلود اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر تاثیر ورزش در سلامت روان دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش ورزش در سلامت جسمانی و روانی

👇محصولات تصادفی👇

دانلود راهنمای تدوین برنامه عملیاتی مدل آماده هواپیما جنگنده F16 سوالات اصلی آزمون آیین نامه 95 مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی طرح توجیهی تولید و بسته بندی نمک ید دار با ظرفیت 4000 تن در سال پاورپوینت انواع ادبی پاورپوینت تاسیسات لوله کشی ساختمان پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس گزارش کارآموزی عمران،اجرای اسكلت فولادی مقاله بررسی اشتغال و بیكاری مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت مقاله حسابرسی عملیاتی در ایران مقاله در مورد QBE پاورپوینت تراکم جمعیتی و ساختمانی در شهرها چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه کیفیت

👇کلمات کلیدی👇

كودكان و نوجوانان ناسازگار ;بهداشت روانی و اجتماع ;مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش;علل پیدایش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار;عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی;نقش مربی در بهداشت روانی