👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب کامل و کاربردی پیگ رانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب کامل و کاربردی پیگ رانی که شامل موارد زیر می باشد

مقدمه

تاریخچه پیگ و پیگ رانی

رسوبات موجود در خط لوله

پیگ رانی در مراحل مختلف عملیاتی

دسته بندی كلی پیگ ها

سیالات متداول در خطوط انتقال گاز، آب، محصولات نهایی و مواد خام

اصطلاحات و واژگان فنی

ارتباط پیگ با دمای سیال

پارامترهای موثر در انتخاب پیگ

مسافت قابل پیمایش پیگ

خم ها

شیرآلات

نیروی رانش پیگ

تمیزكاری

پیگ مندرل

مدل استاندارد

مدل دو سویه

مدل چند قطری

پیگ فوم

مدل استاندارد

مدل دو سویه

پیگ جامد یا پیگ قالب جامد یا پیگ قالب یك تكه ای

مدل استاندارد

مدل دو سویه

مدل چند قطری

پیگ كروی یا توپك

پیگ ژلاتینی

درزگیری

جداسازی

سوآب كردن

پیگ مندرل

مدل استاندارد

مدل دو سویه

مدل چند قطری

پیگ فوم

پیگ قالب جامد

مدل استاندارد

مدل دو سویه

مدل چند قطری

پیگ كروی شكل یا توپك

پیگ ژلاتینی

درجه بندی

پیگ مندرل

مدل استاندارد

مدل دو سویه

بازرسی فنی داخل لوله توسط پیگ هوشمند

محدودیت های خاص

پیگ رانی نوع هوشمند

نقص هایی كه باید شناسائی شود

بازرسی مهندسی

مكانیكی

الكترومغناطیسی

بازرسی نازك شدن فلز

نشت شار مغناطیسی

سیستم فراصوتی

بازرسی شكاف

موقعیت نقائص

ثبت و تحلیل

هزینه ها

نتیجه گیری

مزایا و محدودیت انواع مختلف پیگ

اجزاء تله پیگ اجزاء ایستگاه پیگ

طول تله پیگ

سطح تراز تله پیگ

درب تله پیگ Clsure

سیستم تخلیه تله پیگ

نمایش دهنده عبور پیگ

شرایط خط لوله

نتیجه گیری

تله پیگ متداول

مكانیسم درب تله پیگ

شیرآلات

شیر اطمینان

نشاندهنده عبور پیگ

سینی حمل

فشار سنج

پیگ

پارامترهای عملیاتی

عملیات نرمال

دستورالعمل های پیگ رانی

ردیابی پیگ

گزارش پیگ رانی

پارامترهای پیگ رانی

اصول عملیاتی شیر ITAG

ایمنی در عملیات

مخاطرات در حین بهره برداری

مخاطرات در حین تعمیرات

مخاطرات ناشی از تجهیزات جانبی

مخاطرات مربوط به تکنولوژی درب تله

مخاطرات ناشی از اثرات سیال درون تله

مخاطرات ناشی از پیگ دریافتی در تله

حداکثر و حداقل ظرفیت تله پیگ

عملیات پیگ رانی

شروع به کار و توقف

مرحله آماده سازی

مرحله بهره برداری

دستورالعمل ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات

تعمیرات مرحله اول

تعمیرات پیشگیرانه

بازرسی ها

مجوز انجام عملیات

بازرسی، نظافت و نگهداری پیگ

بازرسی قبل از استفاده

بازرسی و نظافت بعد از استفاده

نگهداری پس از استفاده

جنبه های زیست محیطی و ایمنی پیگ رانی

موضوعات زیست محیطی

ملاحظات ایمنی

تولید و صرفه جویی

پیش نیازهای بهره بردرای خط لوله پنجم

نكاتی برای انجام عملیات تزریق گاز

امكانات اجرایی جهت راه اندازی خطوط لوله گاز ترش

امكانات و تجهیزات ایمنی و امدادی

هماهنگی های منطقه ای و مورد نیاز جهت هوشیاری مردم

بهره برداری خط لوله

تزریق گاز ترش از خروجی كمپرسور تا رسیور در خورموج

دستورالعمل پیگ رانی برای قطعه اول خط لوله پنجم از لانچر عسلویه تا رسیور خورموج

مقدمات اولیه

عمل كردن

داخل كردن پیگ به داخل لانچر

ارسال پیگ از طریق پیگ لانچر

دریافت پیگ از طریق پیگ لانچر

دستورالعمل پیگ رانی برای قطعه دوم خط لوله پنجم از لانچر خورموج تا رسیور آب پخش

مقدمات اولیه

عمل كردن

داخل كردن پیگ به داخل لانچر

ارسال پیگ از طریق پیگ لانچر

دریافت پیگ از طریق پیگ رسیور

دستورالعمل پیگ رانی برای قطعه سوم خط لوله پنجم از لانچر آب پخش تا رسیور سردشت

مقدمات اولیه

عمل كردن

داخل كردن پیگ به داخل لانچر

ارسال پیگ از طریق پیگ لانچر

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل ترمودینامیکی و طراحی سیکل تبرید مغناطیسی گزارش کارآموزی در شركت سبزینه وار پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک دانش آموزان روش تحقیق تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشكیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن