👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود معرفی و طبقه بندی فولادهای میكروآلیاژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده

فولادهای میكروآلیاژی به عنوان خانواده‌ای از فولادهای كم آلیاژ با استحكام بالا هستند تولید فولادهای میكروآلیاژی یكی از مهمترین پیشرفت های متالورژیكی چند دهه اخیر بوده است ، این فولادها به خاطر داشتن تركیب عالی از خواصی همچون استحكام بالا ، چقرمگی مطلوب ، انعطاف پذیری و قابلیت جوشكاری مناسب ،‌از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند مقادیر بسیار جزئی از عناصر میكروآلیاژی می توانند تأثیر به سزایی بر خواص نهایی فولاد داشته باشند .

از آنجایی كه این فولادها هنوز در دست تحقیق می باشند و همچنین از آنجائیكه یكی از روش های بهبود خواص در فولادهای میكروآلیاژی فرآیندهای ترمومكانیكی (‌از قبیل Hot rolling Forgingو...) می باشند لذا در این پروژه هدف ، بررسی این فرآیند ها و همچنین معرفی و طبقه‌بندی فولادهای میكروآلیاژی می باشد .

كلید واژه : فولادهای میكروآلیاژی ، ترمومكانیكال،‌ آهنگری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه ........................ 1

فصل دوم :‌مروری بر منابع .............. 4

1-2- فولادهای كم آلیاژ و دارای استحكام بالا 5

1-1-2- طبقه بندی فولادهای كم آلیاژ دارای استحكام بالا 6

2-1-2- اثرات افزودنی های میكروآلیاژ كننده 8

3-1-2- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میكروآلیاژ شده .................................. 8

4-1-2- اثرات عناصر میكروآلیاژی روی مشخصه های به عمل آوری ................................. 18

5-1-2- به عمل آوری فولادهای پتك كاری میكروآلیاژ شده 19

6-1-2- كنترل خصوصیات ............... 19

7-1-2-اثرات عناصر میكروآلیاژی شده روی پتك كاری 20

2-2- مهندسی محصولات آهنگری فولادهای ساختمانی میكروآلیاژی 22

3-2- تبلور مجدد استاتیكی فولاد آستنیت تغییر شکل یافته و رسوب سینتیک القا شده در فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم 35

1-3-2- تبلور مجدد استاتیكی ......... 37

2-3-2- نمودارهای دما و زمان رسوب PTT 48

3-3-2- مقایسه ی بین Tnr SRCT ....... 51

4-2- ریز ساختار و ویژگی های فولاد کم آلیاژ مقاوم به دما 54

1-4-2- ترکیب شیمیایی .............. 58

2-4-2-پردازش و عمل آوری ترمو مكانیكی 59

3-4-2- ریز ساختار ................. 62

4-4-2- تنش تسلیم دمای فزاینده ..... 63

5-4-2- سختی ضربه ای ............... 65

6-4-2- مقاومت به دما............... 66

5-2- فرآیند ترمو مکانیکی و ریز ساختار فولاد میکرو آلیاژی و محصولات میله ای سیمی.................... 68

1-5-2- میکروساختار و خواص آن ...... 72

2-5-2- پیشرفت های بعدی ............. 76

6-2- بهبود استحکام ضربه و خواص کششی در فولاد میکروآلیاژی آهنگری گرم وانادیوم – نیوبیوم از طریق کنترل میکروساختار 77

1-6-2- خواص مکانیکی ................ 80

2-6-2- میکروساختار ................. 85

3-6-2- میکروساختار ................. 90

4-6-2- خواص مکانیکی ................ 93

فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات........ 95

نتیجه گیری ............................ 96

پیشنهادات............................. 98

مراجع ................................ 99

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بافت فرسوده در مورد تهران دانلود پاورپوینت چرخه سلولی گزارش کاراموزی بررسی قوای محركه موتورسیكلت دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو دانلود کارورزی مجتمع تک واحد داده پردازی تون 11 ص