👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

قسمتی از محتوای فایل:

تعریف مدیریت:

•مدیریت فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات،هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده ، صورت می گیرد.

ویژگی مدیریت

•مدیریت یک فراگرد است.

•مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد.

•مدیریت موثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است.

•مدیریت کارآ و اثر بخش، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است.

•مدیریت بر فعالیت های هدفدار، تمرکز دارد.

👇محصولات تصادفی👇

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی خوداموز فرانسه پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی1 بررسی پوستر در ایران