👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت تجزیه مقادیر کم 182 اسلایدPPT

ارتباط با ما

... دانلود ...

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 185 صفحه

علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان تجزیه مقادیر کم منبع : درس 2 واحدی از دوره کارشناسی شیمی علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان کلیات اهمیت تجزیه مقادیر کم در علوم و فناوری تجزیه و تعیین مقادیر کم مواد سمی در نمونه های زیست محیطی صنایع غذایی بیولوژی صنایع الکترونیک و کامپیوتر علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان بخش اول خطاهای سیستماتیک در تجزیه مقادیر کم علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-1 مقدمه 1-1-1 تعریف عمومی از تجزیه مقادیر کم 1-1-2 روشهای دستگاهی تعیین مستقیم 1-1-3 روشهای چند مرحله ای 1-1-4 مراحل اضافی و مهم عمومی یک روش عمومی برای این منظور تعریف نشده است بلکه ترکیبی از چندین روش بکار می رود.

علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2خطاهای سیستماتیک و اجتناب از آن منابع اصلی خطای معین عبارتند از: روشهای نمونه برداری و نگهداری آلودگی نمونه بوسیله ابزار یا ظروف جذب و با واجذب مواد از سطح ظروف از دست دادن مواد از طریق نبخیر واکنشهای شیمیایی ناکامل و یا ناخواسته تاثیر ماتریکس بر ایجاد سیگنال اندازه گیری کالیبراسیون نادرست علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2-1 تبخیر 1-2-2 جذب 1-2-3 ظروف نمونه و اثر زمینه 1-2-4 اثر محیط ( گرد و غبار و .

.

.

) 1-2-5 آلودگی بر اثر ظروف نمونه 1-2-6 مشکلاتی در ارتباط با تغییر عدد اکسایش و ظرفیت واکنشگرها علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2-1 تبخیر علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2-2 جذب علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2-3 ظروف نمونه و اثر زمینه علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان شستشوی ظروف علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2-4 اثر محیط ( گرد و غبار و .

.

.

) علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-2-5 آلودگی بر اثر ظروف نمونه علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان آلودگی از طریق نمونه برداری علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-3 خطاهای معین ناشی از روش تجزیه ای 1-3-1 نمونه برداری و انبارداری و پیش آماده سازی 1-3-2 تخریب 1-3-2-1 تخریب از طریق ذوب 1-3-2-2 تخریب از طریق جذب رطوبت 1-3-2-3 تخریب از طریق احتراق با اکسیژن 1-3-2-4 تبخیر حرارتی 1-3-3 جداسازی علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان 1-3-3 جداسازی 1-3-3-1 رسوبگذاری و همرسوبی و الکترولیز 1-3-3-2 استخزاج مایع- مایع 1-3-3-3 جداسازی از طریق تبخیر 1-3-3-4 سایر روشهای جداسازی .

.

.

علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز همدان علی یگانه فعال استاد یار دانشگاه پیام نور

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره برداری مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی پاورپوینت بررسی مهندسی پی - 42 اسلاید پاورپوینت بررسی بیماری ایدز طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی انواع سبزی تازه و خرد شده