👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت خصوصیات گروه کار 16 اسلاید pps

ارتباط با ما

... دانلود ...

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 16 صفحه

1 .

خصوصیات گروه کار فاطمه اسلامیه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی سازمان غیر رسمی: یک سیستم روابط بین شخصی که به خودی خود در داخل همه سازمانهای رسمی با عمل و عکس العمل اعضا سازمان با یکدیگر، شکل می گیرد.

سه دیدگاه مرتبط به هم (سازمان غیر رسمی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی ) که دارای بعضی خصوصیات مشترک هستند برای تجزیه و تحلیل خصوصیات محل کار بررسی می شوند.

2 www.

feslamieh.

blogfa.

com کارکردهای سازمان غیر رسمی در مدارس 1.

آنها به عنوان وسایل ارتباطی اثربخش 2.

به عنوان ابزار همبستگی 3.

و به عنوان مکانیسمهایی برای حفظ درستکاری فردی عمل می کنند.

سازمان غیر رسمی در مدارس برای مدیران اهمیت دارد زیرا که به عنوان یک وسیله ارتباطی برای همبستگی و حفظ سلامت شخصیت معلمان عمل می کند.

3 www.

feslamieh.

blogfa.

com جو یا اقلیم سازمانى، اصطلاح ‏وسیعى است كه به ادراك معلمان ازمحیط عمومى كار در مدرسه اطلاق شده ‏و متاثر از سازمان رسمى، غیر رسمى،شخصیت افراد ورهبرى سازمانى است.

(هوى و میسكل) ویژگی های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تاثیر می گذارد، جو سازمانی نامیده می شود.

این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف های آنان از ویژگی های درونی سازمان سنجیده می شود.

( هالپین و کرافت ) جو یک مدرسه می تواند تقریبا شخصیت مدرسه در نظر گرفته شود؛ یعنی، نسبت جو به سازمان، مثل شخصیت به فرد است.

سه مفهوم مهم جو مدارس: 1.

رفتار معلم – مدیر: باز تا بسته 2.

سلامت سازمانی مدرسه ( پویاییهای سازمانی: سالم تا غیرسالم ) 3.

جهت گیری کنترل دانش آموزان ( قیمی به انسانی ) جو سازمانی 4 www.

feslamieh.

blogfa.

com 1.

رفتار معلم – مدیر: باز تا بسته 5 www.

feslamieh.

blogfa.

com انواع جو سازمانی طبق مدل « هالپین و کرافت » جو باز: مدارس با جو باز، دارای عدم تعهد پایین، موانع و محدودیت کم، نشاط و صمیمیت بسیار زیاد، این تركیب جوى را پیشنهاد مى‏كند كه ‏هم مدیر و هم معلمان رفتارصحیحى‏دارند.

جو بسته: داراى ویژگیهاى متضاد با جو باز است.

اعتماد و نشاط در آن كم و عدم اشتغال به كار زیاد است.

مدیر و معلمان خود را مشغول نشان ‏مى‏دهند، مدیر بر مسائل بى‏اهمیت، راهوار و غیرضرورى تاكید مى‏كند و معلمان با همین تاكید مدیر كمترین ‏همكارى را دارند و رضایت كمترى نشان‏مى‏دهند.

جو پدرانه: یک محیط اجتماعی را نشان می دهد که در آن مدیر سخت تلاش می کند ولی متاسفانه تلاش او بی تاثیر است.

معلمان کار زیادی بر دوش ندارند ولی به خوبی با هم کنار نمی آیند و به تشکیل گروههای رقیت گرایش دارند.

جو خودمختار: جوی است که تقریبا آزتدی کامل را برای معلمان به منظور هدایت کارشان و ارضاء نیازهای اجتماعی مطابق میلشان توصیف می کند.

در این جو روحیه و صمیمیت نسبتا بالا هستند و عدم جوشش یا بازدارندگی کمتری وجود دارد.

مدیر مدرسه اگرچه سختکوش است ولی در ارتباط با نظارت نسبتا کناره گیر و آسان گیر است.

مدیر به طور نسبی مراعات معل

👇محصولات تصادفی👇

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 زمانبندی در گریدهای محاسباتی پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه