👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت ابیاری بارانی 18 اسلاید PPT

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : پاورپوینت

قسمتی از محتوی پاورپوینت

تعداد اسلاید : 18 صفحه

بسم الله الرحمان الرحیم ابیاری بارانی استاد راهنما- آقای مامات گرداورندگان مو ضوع تحقیق محمود تقی فام ابیاری تحت فشار دراین روش جریان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبكه ای از لوله های اصلی وفرعی به صورت فشار جریان می یابد.

ابیاری بارانی ابیاری بارانی روشی است كه در ان ابیاری را با سرعتی مساوی ویاكمتر از نفوذ پذیری خا ك به صورت باران بر سطح زمین پخش می كنند مجموعه وسایل ولوله های كهاین اب را از منبع ابی تا دهانه منتقل می شبكه ابیاری نامیده می شود م ابیاری بارا نی به خاطر مزایای قابل توجه ان از اهمیت به سزای برخوردار است و دركشور مابه دلیل كمبود اب ابیاری ورشد بی رویه جمعیت وتقاضای روز افزون مواد غذایی این اهمیت نمود بیشتری خواهد داشت.

طراحی صحیح ابیاری بارانی این امكان را می دهد كه راند مان كار بالا برده وتلفات ابیاری رذا به حداقل برسانیم موارد استفاده از ابیاری بارانی وقتی صحبت ا ز ا ین می شود كه ابیاری بارانی كجا وچه زمانی می تواند بیشترین سودمندی را داشته باشد .

موضوع توزیع یكنواخت اب در درجه اول اهمیت قرار دارد.

سیستم ابیاری كه بتواند با كمترین هزینه اب مورد نیاز زمین را به طور یكنواخت توزیع كندبهترین روس قلمداد می شود استفاده از سیستم ابیاری بارانی در وضعیتهای زیر مطلوب است -خاك بیش از حد متخلخل است و با ابیاریسطحی توزیع یكیواختی به وجودنخواهد امد - عمق خاك حا صلخیز كم بوده و نمی توان تسطیح لازم برای ابیاری سطحی به وجود اورد -شیب زمین تند وخاك به سادگی قابل فرسایش باشد مزایای ابیاری بارانی صرفه جویی در مصرف اب به علت تلفات كم اب ابیاری وامكان ابیاری كم مكرر عدم نیاز به تسطیح در زمینهای دارای پستی وبلندی كاهش هزینه كارگر ابیار نسبت به روشهای سطحی اندازه گیری اب وكنترل ان راحت تر صوت می گیرد دما و رطوبت گیاه را می توان كنترل كرد در روز های گرم می توان با ابیاری محیط گیاه راخنك كرد محافظت ا ز گیاه در مقابل یخبندان ناشی از سرمای زودرس معایب ابیاری بارانی هزینه زیاد زیاد بودن مقدارتبخیر در حین پاشش مشكل شدن عمل لقاح در موقع ابیاری عدم یكنواختی توزیع اب در منتاطق بادخیز كم شدن مرغو بیت محصول درموقع رسیدن دانه اجزای اصلی سیستم ابیاری بارانی 1-منبع اب.

در ا ینجا نیز مانند ابیاری ثقلی می توان از اب چاه عمیق .

نیمه عمیق.

رودخانه .

قنات .

چشمه .

استخر استفاده كرد.

لا زم به دقت است كه كیفیت اب در مقایسه با ابیاری ثقلی باید با لاتر باشد 2منبع تامین فشار.

برای انكه اب به صورت قطرا ت ریزو یكنواخت در یك شعاع مناسب در اطراف ابپاش پخش شودلازم است كهاب درلوله های انتقال اب از محل منبع تااخرین نقطه خروجی ازابپاش تحت فشار قرار داشته باشد بدین منظوراز پمپ بر جهای اب واستخرهایی در ارتفاعات ساخته شدهاند استفاده می شود 3- شبكه لوله های اصلی ولوله های جانبی الف-لوله های اصلی.

لوله های اصلی اب راازپمپ به لوله های جانبی می رساند.

در برخی موارد لوله اصلی ثابت است ودر مزرعه روی زمین ویااغلب زیرزمین قرارمی گیردودر برخی خ مواردقابل حمل است.

جنس این لوله ها معمولا از فولاد گالوانیزه سیمان ازبست الومینیوم سبك یا پلاستیك است ب-لوله های جانبیلوله های جانبی اب راازلوله های اصلی ب

👇محصولات تصادفی👇

شناخت و طبقه بندی یاتاقان ها پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت گزارش کارآموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان پاورپوینت پیاده رو های شهری جنگ دیجیتال