👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود کار آموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 39 صفحه

مؤسسه آموزش عالی کار موضوع کارآموزی: اصول ساخت مخازن تحت فشار استاد: جناب آقای مهندس شکر وش تهیه کننده: کیوان فرهاد بهار 1386 « دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار » مقدمه : همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که نه تنها در شاخه نفت و پتروشیمی بلکه در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است بیشتر جنبه راهنمائی داشته و هدف ارائه مطالبی است که به نظر نویسنده برای طراحی و ساخت یک مخزن تحت فشار با توجه به استاندارد ASME BOILER& PRESSURE VESSLES CODE(SEC.

VIII DIV.

1) لازم و ضروری بوده و طبعا نمی تواند تمامی نکته ها و مسائل حاشیه ای این موضوع را در بر داشته باشد .

مطالب ارائه شده به ترتیب شامل آشنائی با تعاریف اولیه انتخاب مواد و نکات مهم در فرآیند ساخت یک مخزن تحت فشار از نگاه تولید و مسائل مربوط به آن است .

جهت آشنائی بیشتر با سرفصلهای مندرج در استاندارد ASME و امکان مراجعه به مباحث تکمیلی در هر زمینه در اینجا به معرفی عناوین مزبور میپردازیم : U – Introduction UG – General requirements for all methods of construction and all materials UW – Requirements for pressure vessels fabricated by welding UF - Requirements for pressure vessels fabricated by forging UB - Requirements for pressure vessels fabricated by brazing UCS - Requirements for pressure vessels constructed of carbon and low alloy steels UNF - Requirements for pressure vessels constructed of nonferrous materials UHA - Requirements for pressure vessels constructed of alloy steel UCI - Requirements for pressure vessels constructed of cast iron UCL - Requirements for welded pressure vessels constructed of material with corrosion resistant integral cladding weld metal overlay cladding or with applied lining UHL - Requirements for pressure vessels constructed of ferritic steels with tensile properties enhanced by heat treatment ULW - Requirements for pressure vessels constructed by layered construction ULT – Alternative rules for pressure vessels constructed of materials having higher allowable stresses at low temperature .

تعاریف اولیه : مخزن تحت فشار : بطور کلی هر مخزنی که اختلاف فشار داخلی و خارجی آن برابر و یا بیشتر از 15 psi ( و کمتر از 3000 psi ) بوده قطر داخلی آن از 6 in بیشتر و دارای حجم 120 گالن باشد یک مخزن تحت فشار نامیده می شود و شامل مقررات مندرج در ASME SEC.

VIII DIV.

1 میگردد ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به پاراگراف U-1 مراجعه شود ) .

در عین حال یادآور می شود که توجه به شرایط عملکردی و محیطی مخزن ( اعم از قرار گرفتن در سرویسهای خطرساز و یا آتش گیر ) میتواند در نحوه طراحی، ساخت ، آزمایشات و نهایتا کیفیت کاری مورد نیاز جهت تعیین عملکرد مخزن در سرویسهای خاص بهره برداری تاثیر به سزائی داشته باشد .

فشار و دمای کار

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران مقاله درباره پرورش قارچ پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه مقاله بررسی جامع آترواسكلروز مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن