👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق توزیع دما در میله متناهی 7 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 7 صفحه

توزیع دما در میله متناهی میله ای با طول 5 سانتیمتر در نظر می گیریم.

ضریب K را برای این میله 28/0 درنظر می گیریم.

دمای میله در زمان 0 در نقطه ابتدا 200 درجه سانتیگراد و در نقطه انتها 50 درجه سانتیگراد می باشد.

می خواهیم دمای نقاط مختلف میله را پس از گذشت زمان بدست آوریم.

L=20 cm K=0.

28 2.

5 Cp=0.

1934 X= t=0(T=0 هدف ما بدست آوردن دمای نقاط 4 و 3 و 2 و 1 پس از گذشت زمان می باشد.

برای این منظور ابتدا پارامتری به نام را محاسبه می کنیم.

 مفروضات مشترک برای هر سه روش: 1-در تمام فرمولها L=0 2-i را هم ابتدا مساوی 1 قرار داده و همینطور به ترتیب مساوی 2 و 3 و 4 قرار می دهیم.

(چون میله را به 5 قسمت تقسیم کرده ایم) که در تمام روشها به نحوی منجر به شکل گیری دستگاه 4 معادله 4 مجهول می شود.

3-دمای نقطه ابتدایی میله در زمان صفر برابر 200 درجه سانتیگراد و نقطه انتهایی برابر 50 درجه سانتیگراد می باشد.

با توجه به قراردادها می نویسیم  اندیس b نشان دهنده زمان (بازه زمانی و نه ثانیه) و اندیس a نشان دهنده مکان (بازه مکانی و نه سانتیمتر) می باشد.

که البته در این مسئله استثناً چون می باشد بازه مکانی و با هم برابرند.

برای حل این مسئله می توان از سه روش Explicit Method و Implicite Method و Crank-nicalson Method استفاده کرد.

روش اول: Explicit Method با فرض معادله فوق پس از ساده شدن به فرم زیر درمی آید.

 i=1 ، L=0 را در معادله بالا قرار می دهیم و همینطور به ترتیب i=2 ، L=0 و i=3 ، L=0 و i=4 ، L=0 را در فرمول بالا جایگذاری می کنیم.

 پس دمای نقاط 4 و 3 و 2 و 1 را پس از گذشت به دست آوردیم.

 باشد تا پایدار باشد.

 برای جلوگیری از نوسان.

 برای دقت بالا روش دوم Implicit Method این روش کاملاً پایدار است و هیچ شرطی هم ندارد پس از ساده سازی داریم: دقیقاً مانند روش قبل ابتدا i=1 ، L=0 را در معادله بالا قرار می دهیم و همینطور به ترتیب i=2 ، L=0 و i=3 ، L=0 و i=4 ، L=0 را در فرمول بالا جایگذاری می کنیم که منجر به شکل گیری دستگاه چهار معادله، چهار مجهول زیر می شود.

 دستگاه معادلات بالا را از طریق روش تجزیه LU حل می کنیم.

>> A=[1.

1158 -.

0579 0 0; -.

0579 1.

1158 -.

0579 0; 0 -.

0579 1.

1158 -.

0579;0 0 -.

0579 1.

1158]; >> B=[11.

58;0;0;2.

8950]; >> [L U]=lu(A) L = 1.

0000 0 0 0 -0.

0519 1.

0000 0 0 0 -0.

0520 1.

0000 0 0 0 -0.

0520 1.

0000 U = 1.

1158 -0.

0579 0 0 0 1.

1128 -0.

0579 0 0 0 1.

1128 -0.

0579 0 0 0 1.

1128 >> Z=inv(L)*B Z = 11.

5800 0.

6009 0.

0313 2.

8966 >> T=inv(U)*Z T = 10.

4067 0.

5485 0.

1635 2.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت با موضوع شکست گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور دانلود تحقیق جامع و کامل حسابداری وقف و موقوفات پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری جزوه راهسازی