👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق گشتاور پیچشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 15 صفحه

گشتاور پیچشی : حالت اول: زمانی كه بازو حركت می كند و پایه ثابت است.

این حالت به دو زمان قابل تفكیك است.

زمانی كه بازو شتاب دارد و زمانی كه بدون شتاب با سرعت زاویه ای ثابت در حال حركت است.

ما می توانیم با تجسم حركت باز و متوجه شویم كه وقتی در آغاز حركت بازو قرار داریم و شتاب زاویه ای بازو را بسمت بالا می برد، در پایان این شتاب گیری كه هم و هم مقادیری غیر صفر دارند.

بیشترین مقدار لنگر به بازو وارد می شود.

در معادلات تقدیم ناپایای بدست آمده مقدارگذاری می كنیم.

  این دو مقدار بدست آمده گشتاور در مختصات xyz می باشد كه باید به این امر توجه شود.

حالت دوم: زمانی كه پایه حركت می كند.

در این حالت بازو ثابت است.

این حركت نیز دو حالت بدون شتاب با سرعت زاویه ای ثابت پایه و زمان شتاب گیری پایه دارد كه حالت اول بدلیل ثابت بودن و و به حالت تقدیم پایا تبدیل می شود.

حالت شتابدار حركت پایه در زمانی كه سرعت پایه نیز به مقدار نهایی خود رسیده است یعنی لحظة رسیدن به .

در این حالت هم و غیر صفرند.

  یعنی M در جهت منفی x عمل می كند.

این از قانون دست راست در مورد حركت تقدیمی هم قابل آزمون است.

 =1618N.

m حالت سوم: حركت عمومی دستگاه كه یك تقدیم پایاست.

در این حالت معادلات بگونه زیر ساده می شوند: كه این معادلات بجز علامت منفی P كه بدلیل حركت CCW بشقاب است همان معادلاتیست كه در كتب برای حركت تقدیمی آمده است.

با جایگذاری مقادیر داریم: این در جهت –x عمل می كند و این از روش قانون دست راست نیز قابل بررسیست كه صنعت آن تأیید می شود.

حال به این مسأله بپردازیم كه این M بدست آمده حول نقطه P محاسبه شده در واقعیتا به چه اعضایی وارد می شود؟

چون همانگونه كه پیشتر توضیح داده شد D تنها نقطه ای روی گسترش ریاضی مجموعه پایه است و ماهیت فیزیكی ندارد.

پایة بشقاب كه مجموعه بازو و پایة اصلی است باید همین مقدار M را تحمل كند.

این بدنه را می توان بعنوان یك rigid body درنظر آورد.

اگر چنین باشد می توان M را جابجا كرد یعنی در نقاطی مثل پاشنة بازو و محور پایه اثر M را بررسی كرد.

بررسی روش تحلیل بازو در بررسی استاتیكی بازو ابعاد دیگر آن بجز طول نیز مؤثرند.

ما تا اینجا همواره فرضیاتی برای ساده تر شدن تحلیل بشقاب انجام داده ایم كه برای تحلیل بازو باید آن فرضیات را كنار گذاشته و فرضیات جدیدی انجام دهیم.

برای مثال ما نیروهای خمش و پیچش را حول نقطه فرضی D بدست آورده ایم یا نقاط C1 و C2 را در بخش سیستماتیك بشقاب، منطبق بر هم گرفتیم كه در آن مرحله لطمه ای به كار تحلیل ما نزده ولی در اینجا باید نقطة مركز بشقاب (C2) و نقطة انتهای بازو (C1) از هم جدا شوند چون فاصلة مركز بشقاب از رولر برینگ كف گرد متصل كننده بشقاب با بازو Cm40 فاصله دارد و اگر ضخامت حدودی كف گرد را نیز Cm20 درنظر بگیریم فاصله C1 تا C2 Cm60 است كه غیر قابل چشمپوشیست همچنین اصلاً نقطه C1 عملاً دیگر وجود ندارد و فرض نادرستیست بلكه سطحی به قطر كف گرد نیروی بشقاب را متحمل می شود.

نیروهیا وارده گشتاور پیچشی اعمال شده در D در انتهای بازو و مبدل به یك نیروی عرضی در راس

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) تحقیق درباره موتورهای آزمایشی گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94 پاورپوینت شبکه های کامپیوتری