👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود اصول حسابداری 40 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 41 صفحه

فهرست عنوان صفحه چكیده مقدمه تاریخچه حسابداری ماهیت حسابداری تعریف حسابداری مراحل حسابداری اصول پذیرفته حسابداری معادله حسابداری بدهی‌ها سرمایه دفتر كل صورت حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی و اسمی كشف اشتباهات و تصحیح حسابها مهمترین اشتباهات حسابهای دائمی و موقتی تعدیل حسابها فرایند بستن حسابها موقتی تراز آزمایششی اختتامی فرایند بستن حسابهای دائمی چكیده با تاریخچه حسابداری آشنا شدیم و نیز تعریف حسابداری را آموختیم كه حسابداری : فرآیند تشخیص اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی كه برای استفاده كنندگان اطلاعات مزبور امكان قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه را فراهم می‌سازد با مراحل حسابداری آشنا شدیم عبارتست از : 1- ثبت فعالیت‌های مالی 2- طبقه بندی اقلام ثبت شده 3- خلاصه كردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول 4- تفسیر نتایج فاصله از بررسی اقلام خلاصه شد.

اصول پذیرفته شده حسابداری را آموختیم و نیز مهمترین اصول حسابداری را بیان كردیم و هر یك را توضیح دادیم.

معادله حسابداری و اصطلاحات آن را یك به یك توضیح دادیم و ماهیت یك حساب را نشان دادیم و گفتیم كه دارای 3 سه قسمت می‌باشد : 1- عنوان حساب 2- سمت راست یا بدهكار حساب 3- سمت چپ یا بستانكار حساب.

بادارایی‌های و بدهی آشنا شدیم و ماهیت هر یك را نشان دادیم سپس با درآمدها و هزینه‌ها هم همین طور آشنا شدیم و بعد دفتر روزنامه و دفتر كل و نیز ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت حساب صاحبان سرمایه را نیز یك به یك توضیح داده و هر یك را رسم كرده‌ایم و سپس به مهمترین اشتباهات در ثبت‌های حساب‌ها و تصحیح آنها پرداختیم و همین طور با حسابهای دائمی و موقتی و تعدیل حسابها و فرآیند سنجش حسابهای موقتی و دائمی آشنا شدیم و هر یك را به طور مفصل توضیح دادیم و در آخر هم همه حسابها را در تراز آزمایش اختتامی بردیم و بعد هم مانده حسابها را به سال بعد انتقال دادیم توسط تراز آزمایشی افتتاحی مقدمه : بدون توجه به حرفه یا شغل یك فرد‌ نیاز به اطلاعات مالی اجتناب ناپذیر است.

شما نمی‌توانید بدون داشتن اطلاعات مالی خوب و مفید پول خرج كنید كارت اعتباری خرید سرمایه‌گذاری كنید و یا مالیات بپردازید.

تصمیم‌گیری خوب بستگی به اطلاعات خوب دارد.

به طور كلی در دنیای امروز كه رقابت از اركان اصلی تجارت به شمار می‌رود ؛ حسابداری دارای نقش حیاتی است مدیران به منظور تصمیم گیری‌های صحیح و مناسب و كنترل‌های دقیق و مؤثر بر عملیات نیاز به اطلاعات قابل اطمینان و به موقع مالی دارند.

صاحبان سرمایه مؤسسات اعتباری رقبا دولت و000 علاقمندند كه از كم و كیف نتایج فعالیتهای مالی مؤسسات مورد نظر خود با اطلاع باشند و این اطلاعات تنها از طریق یك سیستم حسابداری دقیق و كامل قابل ارائه است از این رو باید متخصصیتی در زمینه حسابداری تربیت گردند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار استفاده كنندگان از آنها قرار دهند.

داشتن اطلاعات حسابداری و توانایی‌ كار با اطلاعات مالی علاوه بر این كه برای دانشجویان رشته حسابداری ضروری است مورد نیاز كلیه دانشجویان رشته‌های مشابه نیز می‌باشد.

كتاب اصول حسابداری (1) با همین هدف و به منظور در اختیار قرار دادن دانش

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری سرمایه های فکری گزارش کارآموزی در شركت خودرو سازی سایپا چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سیستم های اطلاعاتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هرزه نگاری اینترنتی دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز