👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود اصول مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 53 صفحه

اصول مدیریت عنوان کتاب : مدیریت عمومی (ویراست دوم) تالیف : دکتر علی علاقه بند فصل یکم سازمان و مدیریت مقدمه جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند .

سازمان اجتماعی به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .

سازمان رسمی سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند .

مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحی می شوند این سازمانها سازمان های رسمی نامیده می شوند مانند سازمان های دولتی کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس .

تعریف سازمان سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .

انواع سازمان بر مبنای ویژگی های گوناگون سازمان ها انواع طبقه بندی امکان پذیر است.

برحسب اندازه نوع مالکیت ملاک عضویت اهداف و وظایف اجتماعی و .

.

.

در مقابل این طبقه بندی ها ، طبقه بندی های دیگری هم وجود دارند که با ملاک های ذهنی و تحلیلی شکل گرفته اند.

که در زیر به آنها اشاره شده است : 1)طبقه بندی پارسنز به نظر پارسنز همه نظامهای اجتماعی برای رشد و بقای خود باید چهار مسئله زیر را حل کنند : بدست آوردن منابع کافی و سازش با شرایط محیط تعیین هدف ها و بسیج منابع برای تحقق آنها حفظ همبستگی میان اجزا حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی در طول زمان 2)طبقه بندی اتزیونی این جامعه شناس سازمان ها را بنابر نوع قدرتی که در آنها به منظور طلب اطاعت و فرمان پذیری به کار برده می شود طبقه بندی کرده که عبارتند از : اجباری : کاربرد زور و تهدید انتفاعی : کاربرد پاداش های مادی و اقتصادی هنجاری : کاربرد پاداش های نمادین 3) طبقه بندی بلاواسکات : این دو نظریه پرداز چهار نوع سازمان تشخیص داده اند : سازمان های مشترک المنافع که در اصل به عموم اعضا خود نفع می رسانند.

سازمان های تجاری که در اصل به مالکان – مدیران خود بهره می رسانند .

سازمان های خدماتی که در درجه نخست ب

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب بررسی مولكول نگاری پلیمری سنتز و كاربرد آن در استخراج مقیاس ارزیابی اهمالکاری ارتقای سلامتی در جوامع مختلف