👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تولید ناب

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 8 صفحه

iz بسمه تعالی تولید ناب : تحول الگوها در تولید و طراحی محصول مقدمه: هنگامیكه هنری فورددر سال 1930 تكنیك تولید انبوه را جهت ساخت اتومبیل معرفی نمود ،او الگوی ساخت را از حالت استادكاری و انحصاری به تولید انبوه تغییر داد.

درآن زمان كانون توجه از كارگاههای كوچك كه دارای تكنیك های مهارتی بالایی بودند به سرمایه گذاری قابل توجه در كارخانجاتی كه دارای ماشین های تولید كننده تك منظوره بودند و قابلیت محاسبه دقیق سرمایه را در زمانهای مشخصی دارا بودند تمایل پیدا كرد و ساختار سازمانی و چیدمان كارخانجات نیز به منظور پشتیبانی از این طریقه تفكرجدید فزونی یافت.

همانطوریكه پیچیدگیها در مقادیر تولیدات ونیز تنوع آنها رشد یافت مدیریت تولید این نوع سیستم ها به روشها و طراحی تجهیزات تولید پیچیده تری نیز احتیاج پیدا نمود.

به ناچار همگی این موارد منجر به ایجاد حاشیه امنی از طریق افزایش موجودی ها و افزایش زمانهای عبور¹ میگردید.

زمانیكه صرف تبدیل مواد خام به محصولات تمام شده میگردید افزایش یافت و در نتیجه زمان پاسخگویی به شكایات مشتری كه منجر به بازرسی های بیشتر،دوباره كاری ها و یا افزایش میزان ضایعات میگردید رشد یافت.

از طرف دیگر انتظارات مشتریان نیز بسرعت تغییر یافت، آنها خواستاركوتاه شدن زمان انتظار² ،تنوع بیشتر طبق نیاز مشتری و همچنین كیفیت مطلوبتر در كمترین زمان شدند.

به همین دلیل شركت های ژاپنی، تحت مدیریت تویوتا و تامین كنندگان آن، مجدداً قوانین رایج تولید را پالایش كردند تا به انتظارات جدید مشتریان دست یابند.

در ژاپن سیستم تولید تویوتا³، مدیریت كیفیت جامع و تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با توجه به اینكه فلسفه مدیریت بر پایه پذیرش هرگونه تغییرات مورد نیازو انتظارات مشتری بنا نهاده شده بود،شكل یافت.

سیستم های مدیریت كیفیت مانند ISO 9000 QS 9000 نیز بمنظور راهنمایی صنایع، جهت بهبود وضعیت سیستم و حذف اتلافات بوجود آمدند.

فلسفه تولید ناب از مطالعه سیستم های تولید ژاپنی به ویژه سیستم تولید تویوتا،بوجود آمده است، كه تیم تحقیقاتی آن توسط جیمز ووماك و دنیل جونز رهبری میشوند.

1- زمان عبور عبارت است از زمان مورد نیاز جهت تبدیل ایده به تحقق، سفارش تا تحویل و یا زمان تبدیل مواد اولیه به محصول، تا به دست مشتری برسد.

2-Lead Time : زمان انتظار، زمانی است كه مشتری بایستی پس از دادن سفارش منتظر دریافت محصول باشد.

TPS-3 TQM-4 TPM-5 تولید ناب یك فرهنگ است كه بر اصول ذیل بنا نهاده شده است: - كار تیمی - ارتباطات - استفاده مطلوب از منابع و حذف اتلافات - بهبود مستمر از جنبه های دیگر تولید ناب می توان به؛ تحویل به موقع،استانداردسازی فرایندها وفرآیند حل مسئله اشاره كرد.

محقق شده است كه اصول تولید ناب نه تنها جهت رشد تولیددر صنایع خودرو سازی بلكه به عنوان محركی جهت تولید قطعات در سایر صنایع و همچنین سازمانهای خدماتی در سرتاسر جهان قابل اجرا میباشد.

كاهش موجودی،ارزش به كیفیت و مدیریت سرمایه بكار گرفته شده معمولاً جامع ترین و سازمان یافته ترین راه ها جهت پیاده سازی تولید ناب می باشد.

از دیگر امتیازات تغییر روش از تولید انبوه به تولید ناب كه می توان برشمرد كاهش زمان انتظار،،تحویل

👇محصولات تصادفی👇

طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد تحقیق در مورد افسردگی اندازه گیری داروهای دوپامینرژیک با روش های الکترو شیمیایی پاورپوینت بررسی روان شناسی تربیتی بررسی اثرات كتابخوانی