👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش کامل انسیس

ارتباط با ما

... دانلود ...

این کتاب شامل فصل های زیر می باشد

آشنایی کلی با روش اجزا محدود و آشنایی با نرم افزار انسیس

مدلسازی

آنالیز سازه ای

آنالیز حرارتی

آنالیز میدان های کوپلی

آنالیزهای ویژه

آشنایی با امکانات ویژه

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی پرسشنامه خودپنداره پاورپوینت شهر شوشتر نو تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف پرسشنامه استاندارد خلاقیت