👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت انواع سیستم های تشخیص و تایید هویت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه:

بیومتریک عبارت است از، تشخیص هویت افراد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژی و رفتاری آنها.

این یک تعریف کلی از واژه بیومتریک است. با استناد به این تعریف می‌توان گفت که همه افراد در زندگی روزمره خود، ناخودآگاه از بیومتریک استفاده می‌کنند.به عنوان مثال هویت افرادی که با آنها سر و کار داریم را می‌توان از روی صدا، چهره و حتی طرز راه رفتن‌شان تشخیص دهیم،بنابراین می‌توان تاریخچه استفاده از بیومتریک را به قدمت تاریخ بشر دانست.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی تولید و نصب ایزوگام بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مقاله در مورد پیدایش اینترنت دو و میدانی و تاریخچه آن پاورپوینت استراتژیهای تولید