👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است.در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشكلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

تاریخچه 2

تعریف حسابداری اجتماعی 4

مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 7

مفاهیم حسابداری اجتماعی 8

مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 10

مزایا و مشكلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 12

مشكلات تفكیك هزینه های اجتماعی و اقتصادی 12

معیارهای تفكیك هزینه های اجتماعی از اقتصادی 13

مشكلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی 13

ماهیت حسابداری اجتماعی 15

پیشینه بحث و آرای مطروحه 15

حد و مرز مسئولیت‌ها 18

نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون 21

متن مصاحبهحسابداریمسئولیتهایاجتماعیدر کشور آمریکا 23

دیدگاههای مسئولیت اجتماعی 29

نظریات 29

هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارتنداز 31

استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 32

اهداف حسابداری اجتماعی 33

هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 35

رویکرد های مسوولیتهای اجتماعی شرکتها 36

برنامه ریزی اهداف اجتماعی 42

سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی 46

مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی 47

مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن 55

سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها 56

نتیجه گیری 62

منابع و ماخذ 63

👇محصولات تصادفی👇

موسیقی سنتی آذربایجان پاورپوینت (اسلاید) سازمانها سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز مبانی نظری تنظیم هیجان مقاله بررسی آناتومی و جنین شناسی چشم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مدیریت و سیستماتیک و انواع ان