مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی | academy | 2472

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی | رده محصول: اقتصاد | آیدی فایل: 2472 | برچسب های فایل: سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی;سیاست;چارچوب;دولت الکترونیک;وسایل و تجهیزات;سرویسهای کابران;سرویس های منطقی فعالیت ها;سرویس های داده ها;ارتباطات;محیط عملیاتی;روند فعالیت ها;ویدئو کنفرانس;فناوری اطلاعات;دانلود ;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی است و با وجود اين كه مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی زنگ خطر را توي سر خودش مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی كه همسرش اشتباه مي كرده و مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی اينكه حق با خود اوست، چند مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی

*سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی*

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

1-1- درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏كند. مجموعه فن‏آوری‏هایی كه اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبكه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبكه‏ای كار كنندو ایجاد یك زیربنای IT كه از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك پشتیبانی كند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود كه رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏كند كه دولت را از استفاده انحصاری از یك فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏كند.

تمركز اصلی بر نرم‏افزارهایی است كه همكاری ساختارهای ناهمگن را ممكن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یكپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

- ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]

- استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

- ارائه راهبرد همكاری برای توزیع اجزاء در كل شبكه و یكپارچه كردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

1- كاربر (نحوه ارائه)

2- منطق كاری

3- داده‏ها

متمركزكردن تمام سیاستهای كاری و خدمات در یك محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امكان را می‏دهد كه تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء كاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به كار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و كاربرد روی صحنه، یكپارچه سازند.

از آنجا كه تمام روشها به صورت متمركز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودكار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

- منطق كاری مشترك

- استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

- اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شكل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏كند بلكه در این گزارش پیشنهاد می‏شود كه سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند كه بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا كرد.

هدف، ایجاد ساختاری است كه تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی كند:

- رایانه شخصی (PC)

- دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

- كیوسك

- رایانه‏های شبكه

لایه كاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏كند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداكثر تعداد ممكن از شهروندان كشور است. لایه منطق كاری سطحی است كه سرویسها به شبكه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

- سرویس نامگذاری

- سرویس زمان سنجی

- سرویس فهرست

- سرویس امنیت

- سرویس كاربردی

- سرویس پیام

- سرویس پردازش مبادلات

این سرویسها ممكن است روی یك میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای كاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏كند.

بنابراین EGIT تركیبی از سیاستها و استانداردهایی است كه ساختار كاربردی توزیع شده برای دولت الكترونیك به وجود می‏آورد.

3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك (EGIT) یك مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

- وسایل و تجهیزات

- سرویسهای مربوط به كاربران

- سرویسهای منطقی

- سرویسهای داده

- ارتباطات و مخابرات

در دسترس بودن امنیت

ایستگاههای كاری

رایانه‏های قابل حمل

تجهیزات شبكه

رایانه‏های رومیزی

واسطه اجزاء رابط گرافیكی كاربر (GUI)

سرویس پردازش مبادلات

سرویس پیام

مدیریت سیستم

سرویس امنیت

سرویس زمان‏سنجی

نامگذاری

و فهرست

مدیریت اشیاء

سرویس‏های دیگر داده‏ها

سرویس‏های فایل

سرویس‏های بانكهای اطلاعاتی

لایه حمل

لایه شبكه

لایه فیزیكی

جهانی بودن مدیریت پذیری

شكل 2- چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك

«ارتباط بین فرایندی»[5] ارتباط را بین لایه خدماتی كاربر، لایه منطق‏كاری و لایه داده‏ها برقرار می‏كند در حالی كه «محیط توسعه كاربردها»[6] زیربنای سراسری توسعه كاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏كند.

هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمركز می‏كنند.

كیفیتهایی كه از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:

- امنیت

- در دسترس بودن

- مدیریت پذیری

- بین المللی بودن

سیستم‏های كاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای كاری دولت الكترونیك یكی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:

- قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)

- انعطاف‏پذیری

- سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف

- مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا كمتری استفاده كرد بدون آنكه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.

- سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های كاربردی باید آسان بوده و واسطه كاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های كاربردی باشد.

- مدیریت‏پذیری؛ كاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملكرد آنها ساده باشد

1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

1- Inter Process Comminucations

2- Application Development Environment

👇محصولات مشابه با مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی👇

مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی دانلود مقاله رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات اقتباس دولت الكترونیك در سه كشور آمریكای لاتین: آرژانتین، برزیل و مكزیك مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت) مقاله درباره ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 پاورپوینت حسابداری کمکهای بلاعوض دولت (استانداردهای حسابداری شماره 10)

👇محصولات تصادفی👇

پروژه SSADM سیستم فروشگاه زنجیره ای رفاه گرافیـک متحـرک پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست؟ (فصل دوم کتاب تجزیه و تحلیل زاهدی) مقاله درباره جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع دانلود تحقیق ازدواج سفید پودمان مشاوره خانواده بررسی معماری - شهرنشینی در زاهدان طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( آزمایش کمانش ) مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی كنترل توان در CDMA پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 - 96 اسلاید پاورپوینت بررسی نكات مهم در زراعت سیب زمینی پاورپوینت تبیین مراحل مختلف خریدهای خارجی دانلود پاورپوینت نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر 48 اسلاید دانلود اصول مدیریت

👇کلمات کلیدی👇

سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی;سیاست;چارچوب;دولت الکترونیک;وسایل و تجهیزات;سرویسهای کابران;سرویس های منطقی فعالیت ها;سرویس های داده ها;ارتباطات;محیط عملیاتی;روند فعالیت ها;ویدئو کنفرانس;فناوری اطلاعات;دانلود ;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه