👈 فروشگاه فایل 👉

سوق و قیصریه مجموعه سعدالسلطنه

ارتباط با ما

... دانلود ...

شامل: موقعیت حوزه فضای چهارسوق در مجموعه سعدالسلطنه، تحلیل تصویری قسمت های مختلف چهارسوق، گونه شناسی فضا در محدوده حوزه نفوذ چارسو، کمیت سطوح فضاها در چهارسوق، شناخت مصالح مصرفی در فضاها، بررسی دیوارهای الحاقی و دیواره های حذف شده طی دوره های مختلف، موقعیت قرارگیری چاه ها در محدوده چهارسوق و سونداژ جهت شناسایی عمق پی، بررسی کاربندی های مختلف در بنا همراه با پلان کاربندی، عکس هایی از مرمت و بازسازی ها و ...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود راهنمای دستگاه CNC با کنترلر CC-G3/X3 Manual دانلود تحقیق نقش برنامه ریزی در مدیریت اقتصادی خانه کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر باز كردن قفل بایوس