استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 | academy | 4427

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 | رده محصول: حسابداری | آیدی فایل: 4427 | برچسب های فایل: حسابداری;استاندارد حسابداری 1;استاندارد های حسابداری;حسابرسی;نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 است و با وجود اين كه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 زنگ خطر را توي سر خودش استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 كه همسرش اشتباه مي كرده و استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 اينكه حق با خود اوست، چند استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

مقدمـه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یك‌ واحد تجاری‌ بهمنظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد.

دامنه‌ كاربرد

2 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در ارائه‌ كلیه‌ ”صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌“ كه‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، بكار گرفته‌ شود.

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌

6 . هدف‌ صورتهای‌ مالی‌، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورتهای‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را درقبال‌ منابعی‌ كه‌ دراختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد.

مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌

7 . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌

8 . مجموعه‌ كامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌:

الف‌. صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌:

1 . ترازنامه‌،

2 . صورت‌ سود و زیان‌،

3 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، و

4 . صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد .

ب . یادداشتهای‌ توضیحی‌.

ملاحظات‌ كلی‌ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

9 . تقریباً در تمام‌ شرایط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ بهنحو مطلوب‌ می‌شود.

10 . هرواحد تجاری‌ كه‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا كند. در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذكر كرد كه‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌، مگراینكه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد.

11 . بكارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، ازطریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌، جبران‌ نمی‌شود.

12 . در موارد بسیار نادر، چنانچه‌ مدیریت‌ واحدتجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد كه‌ رعایت‌ یكی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌كننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ بهمنظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ بهنحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌، باید موارد زیر را افشا كند:

الف . این‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌، صورتهای‌ مالی‌، وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را بهنحو مطلوب‌ منعكس‌ می‌كند،

ب‌ . تصریح‌ اینكه‌ صورتهای‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ بااهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ می‌باشد، بهاستثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یك‌ استاندارد حسابداری‌ كه‌ بهمنظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهای‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌،

ج‌ . استانداردی‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌، ماهیت‌ انحراف‌ ، اینكه‌ چرا كاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌كننده‌ می‌سازد و شیوه‌ حسابداری‌ بكار گرفته‌ شده‌، و

د . اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌، داراییها، بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هریك‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.

رویه‌های‌ حسابداری‌

17 . مدیریت‌ واحد تجاری‌ باید رویه‌های‌ حسابداری‌ را بهگونه‌ای‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورتهای‌ مالی‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. درصورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مدیریت‌ باید رویه‌ها را بهگونه‌ای‌ تعیین‌ كند تا اطمینان‌ یابد صورتهای‌ مالی‌ اطلاعاتی‌ را فراهم‌ می‌آورد كه :

...

👇محصولات مشابه با استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1👇

پاورپوینت حسابداری داراییهای ثابت مشهود (استاندارد حسابداری شماره 11) پاورپوینت حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری شماره 8) پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17) مقاله ترجمه شده استاندارد حسابداری شماره 14 استاندارد حسابداری شماره‌ 3 درآمد عملیاتی‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 5)

👇محصولات تصادفی👇

میرایی نیمه فعال اصطکاک در سازه های خرپایی فضایی بزرگ پاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی مقاله مسیر شغلی خود را انتخاب كنید نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه پایان نامه 345 سوال ادبیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخ پروژه کارآفرینی تولید لواشک از خرما کتاب اجزاء ماشین پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نرم افزار پارس لن مقاله در مورد اسمبلی دانلود رایگان پکیج آموزشی کسب و کار اینترنتی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی بررسی خسران و آثار آن در قرآن

👇کلمات کلیدی👇

حسابداری;استاندارد حسابداری 1;استاندارد های حسابداری;حسابرسی;نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی