👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه تهویه مطبوع

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعریف پروژه

هدف از انجام این پروژه محاسبه بارهای برودتی و حرارتی برای تابستان و زمستان برای یک ساختمان مسکونی و مقایسه نتایج آن با نتایج بدست آمده از نرم افزارکریر است.

خواسته های پروژه بصورت زیر است

-1 محاسبه بار حرارتی در زمستان برای ساختمان مورد نظر

-2 محاسبه بار برودتی در تابستان برای ساختمان مورد نظر

-3 شبیه سازی ساختمان در نرم افزار کریر ومحاسبه بارهای حرارتی و برودتی آن

-4 مقایسه نتایج حاصل از محاسبات دستی )اکسل( با نتایج حاصل از کریر

-5 تعیین نحوه بیشترین اتلاف حرارتی در ساختمان و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش مصرف انرژی

تمامی خواسته های پروژه با چینش منظم و بصورت مبسوط در قسمت های مربوط به خود آورده شده اند.

نقشه اصلی ساختمان

ساختمان انتخاب شده 111 متر مربع زیر بنا داشته و به صورت ویلایی در همکف قرار دارد.

این نقشه از روی نقشه اصلی ساختمان در نرم افزار اتوکد رسم شده و در پینت قسمت های مختلف نامگذاری شده است که جدول اکسل بر اساس این نام گذاری ها تدوین شده است.

در این پروژه تمامی جنس دیواره ها و مصالح بکار برده شده به همراه ضرایب مورد نیاز در محاسبات، آورده شده است.

نتایج حاصل از محاسبات دستی و نرم افزاری با هم مقایسه شده اند و در مورد دلایل خطا بحث شده است. همچنین راهکارهایی برای کاهش اتلافات و بهبود انرژی ارائه شده است.

فایل های اکسل محاسبه بار حرارتی و برودتی بصورت کامل به همراه نتایج خروجی نرم افزار کریر و فایل pdf پروژه در فایل اصلی ضمیمه شده اند.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی گیاه كلزا خلاصه درس 10 مطالعات پنجم ابتدایی پرسشنامه تعارض كار و خانواده ترجمه مقاله ارائه دهنده خدمات اینترنت دانلود پاورپوینت تكنولوژی آموزشی 45 اسلاید