پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو | academy | 6225

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر عزیز و دوستدار علم. نام محصول دانلود: پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو | رده محصول: صنعتی | آیدی فایل: 6225 | برچسب های فایل: پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;طرح توجیهی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;کارخانه در هنگام پرداخت از هر کدام از درگاه های بانک توجه داشته باشید از همه کارت های عضو شتاب پرداخت میسر است و محدودیتی وجود ندارد.

بسيار نازك و بدن نما پوشيده پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو است و با وجود اين كه پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو زنگ خطر را توي سر خودش پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو كه همسرش اشتباه مي كرده و پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو اينكه حق با خود اوست، چند پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو دقيقه طول نمي كشد كه زنگ

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو در 109 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................ 6

فصل اول.................................................................................................................................. 7

شناخت محصول........................................................................................................................ 7

معرفی..................................................................................................................................... 8

1-نقش استراتژیك حمل و نقل در صنایع كشور و ارتباطات صنعتی و غیر صنعتی بین سازمانها ، ارگانها و شركت ها : 8

2-حمل و نقل مسافران :.............................................................................................................. 8

3- افزایش روز افزون كارخانجات:.................................................................................................. 9

معرفی صنعت تحت كار برد........................................................................................................... 9

صنایع تحت كاربرد پروژه را می توان در 2 گروه مورد بررسی قرار داد :..................................................... 9

معرفی تكنولوژی از نقطه نظر منشاء............................................................................................... 10

معرفی محصولات تولیدی........................................................................................................... 10

موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول................................................................................... 12

فصل دوم............................................................................................................................... 13

شناخت و بررسی بازار............................................................................................................... 13

1- بررسی تولیدات گذشته و وضعیت تولید كنندگان........................................................................... 14

در نوسات تولید كارخانجات لنت ترمز چند عامل به چشم می خورد كه در ذیل به آنها می پردازیم :................ 14

2- بررسی قیمت...................................................................................................................... 15

3- تحلیل وضعیت موجود مصرف................................................................................................. 16

مصرف لنت سنگین در حال حاضر به دو بخش تقسیم می شود:............................................................. 16

3-1- خودروهای سنگین موود و در حال كار در كشور :..................................................................... 16

3-2-كارخانجات تولید كننده خودروهای سنگین :............................................................................. 16

4-پیش بینی مصرف آینده :......................................................................................................... 17

4-1- روش پیش بینی :............................................................................................................. 17

پس از محاسبات فرمول های رگرسیون داریم:................................................................................... 18

4-2- تحلیل پیش بینی :............................................................................................................. 18

5-برآورد مصرف..................................................................................................................... 19

پیش بینی عرضه....................................................................................................................... 19

جدول عرضه كنندگان موجود د ذیل آورده می شود............................................................................ 20

تحلیل پیش بینی :..................................................................................................................... 21

برآورد عرضه........................................................................................................................... 21

صادرات................................................................................................................................ 22

سهم بازار قابل حصول.............................................................................................................. 22

فصل سوم............................................................................................................................... 23

بررسی های فنی....................................................................................................................... 23

تعیین ظرفیت.......................................................................................................................... 24

اثر تقاضای بازار :..................................................................................................................... 24

2-اثر مواد ورودی:................................................................................................................... 25

3- اثر تاسیسات زیر بنایی:.......................................................................................................... 25

4-اندازه واحدهای مشابه :.......................................................................................................... 26

5-توان رهبری و سازمان دهی :.................................................................................................... 26

6-بودجه :.............................................................................................................................. 26

7-عدم تمركز :........................................................................................................................ 26

جدول تولید برای 5 سال اول بهره برداری...................................................................................... 27

تكنولوژی ( روش تولید ) و چگونگی انتخاب و تامین آن..................................................................... 27

1- پیاده شدن تكنولوژی در كشور فروشنده و كشور های صنعتی :.......................................................... 28

2- كارایی تكنولوژی در كشورهایی كه پیاده شده است :....................................................................... 28

3-همخوانی تكنولوژی با امكانات و حساس نبودن آن نسبت به محدودیت های ممالك :............................... 28

4- منسوخ نبودن تكنولوژی:........................................................................................................ 28

5- میزان تجربه و سابقه صاحب تكنولوژی و دور نمای پیشرفتهای فنی آن :.............................................. 29

6- توان جذب تكنولوژی و قابلیت راهبری آن در ایران:...................................................................... 29

7-سابقه فروشنده تكنولوژی در ایران و همكاریهای بعد از فروش :......................................................... 29

8-آزادی خریدار در انتخاب سازندگان تجهیزات:.............................................................................. 29

9-تعهد فروشنده تكنولوژی به آموزش نیروی انسانی جهت طراحی پروژه های جدید :................................. 30

10-هزینه تكنولوژی:................................................................................................................. 30

لیست مواد مصرفی :.................................................................................................................. 30

برگ مسیر تولید....................................................................................................................... 31

مبانی انتخاب ماشین آلات.......................................................................................................... 33

همانطوریكه میدانید برای انتخاب ماشین آلات اصول و مبانی معینی ، به شرح زیر وجود دارد:....................... 33

1-درجه انعطاف پذیری نسبت به نوع تولید، میزان تولید، و جانشین پذیری مواد :....................................... 33

2- درجه مكانیزاسیون و اتوماسیون :.............................................................................................. 34

3-تواناییهای اصلی نظیر ظرفیت تولید ، عمر تولید و هزینه های سرمایه گزاری:.......................................... 34

4-هزینه های بهره برداری به ازای تولید هر واحد محصول :................................................................. 34

5-امكانات ساخت ماشین در داخل كشور :...................................................................................... 34

6-امكانات نگهداری و تعمیرات و دسترسی به لوازم یدكی :................................................................. 35

7-تجربه و حسن شهرت سازنده :................................................................................................. 35

لیست ماشین آلات.................................................................................................................... 36

تعیین تعدادماشین آلات مورد نیاز................................................................................................ 37

كسر ماشین............................................................................................................................. 37

برای تعیین كسر مورد نیاز ماشین به صورت زیر عمل می كنیم :............................................................. 37

برگ تعیین تعداد ماشین آلات...................................................................................................... 38

جدول مشخصات ماشین آلات..................................................................................................... 39

سیستم حمل و نقل كارخانه......................................................................................................... 41

به طور كلی تجهیزات حمل و نقل در یك كارخانه می تواند به دو صورت باشد :......................................... 41

1-تجهیزات حمل و نقل متحرك :................................................................................................. 41

2-تجهیزات حمل و نقل ثابت :.................................................................................................... 41

تعیین فضاهای مورد نیاز............................................................................................................. 42

1-سالهای تولید :...................................................................................................................... 42

2- فضای مورد نیاز برای آزمایشگاه :............................................................................................. 43

3- ساختمانها و مكانهای رفاهی :.................................................................................................. 44

3-1- رستوران :...................................................................................................................... 44

3-1-1- غذا خوری :................................................................................................................ 44

تجهیزات لازم برای غذا خوری عبارتند از :...................................................................................... 44

3-1-3-انبار........................................................................................................................... 45

3-2- بهداری :........................................................................................................................ 45

3-2-1-اتاق انتظار :................................................................................................................. 45

3 -2-2- اتاق معاینه :............................................................................................................... 46

3-2-3- سرویسها :.................................................................................................................. 46

3-2-4- انبار وسائل بهداشتی و دارو :........................................................................................... 46

3-3-رختكن :........................................................................................................................ 46

كه اگر كمد ها را در دو ردیف قرار دهیم خواهیم داشت :..................................................................... 47

3-4- دستشویی :..................................................................................................................... 47

3-5- نمازخانه :...................................................................................................................... 47

3-6- سالن ورزشی :................................................................................................................. 48

3-7- پاركینگ :....................................................................................................................... 48

3-8-نگهبانی و اطلاعات :.......................................................................................................... 48

3-9- فضای سبز :.................................................................................................................... 49

به ازای هر نفر از پرسنل طبق استانداردهای موجود m² 7 ، 0 در نظر میگیریم بنابراین داریم :....................... 49

4-فضای مورد نیاز تاسیسات:....................................................................................................... 49

تاسیسات كارخانه كه وجود آن الزامی است مقداری فضا را اشغال می كنند كه در جدول زیر آمده است:............ 49

5-فضای اداری:....................................................................................................................... 50

6-تجهیزات ایمنی و آتش نشانی :................................................................................................. 50

7- خدمات تولیدی كارخانه :....................................................................................................... 51

7-1- دریافت:......................................................................................................................... 51

وظایف این بخش به این شكل در نظر گرفته میشود:........................................................................... 51

7-2-ارسال :.......................................................................................................................... 51

برای دو بخش فوق مكان های زیر را طراحی می كنیم:........................................................................ 51

1-ساختمان امور دفتری :........................................................................................................... 51

2- سكوی تخلیه :..................................................................................................................... 52

7-3- انبارها :......................................................................................................................... 52

انبار مواد اولیه......................................................................................................................... 52

با ضرب كردن فضای خالص در عدد 5 ، 1 فضای كل انبار بدست می آید:................................................ 53

انبار لوازم یدكی :...................................................................................................................... 53

موارد كا برای ان انبار طراحی می كنیم به صورت زیر است:................................................................. 54

انبار مواد مصرفی :.................................................................................................................... 54

انبار ضایعات :......................................................................................................................... 54

انبار محصول نهایی :.................................................................................................................. 55

تخمین فضای مورد نیاز انبار محصول نهای...................................................................................... 55

8- فضای خیابانها و فضاهای دیگر :............................................................................................... 56

برای كلیه خیابانها و فضاهای دیگر مورد نیاز ، 30 درصد كل فضاهای فوق را در نظر می گیریم :..................... 56

كل فضای كارخانه :................................................................................................................... 56

در این بخش به تعیین میزان آب و برق و سوخت های مورد نیاز كارخانه می پردازیم :................................. 56

برق مورد نیاز :........................................................................................................................ 56

1-1-برق ماشین آلات :............................................................................................................. 56

1-2- برق مورد نیاز برای روشنایی:............................................................................................... 57

1-3- برق مورد نیاز برای محوطه :............................................................................................... 58

برای روشنایی محوطه تعدادی چراغ در محوطه در نظر می گیریم كه محاسبات در ذیل می آید:...................... 58

به ازای هر m 10 خیابان و پاركینگ 1 لامپ 40 واتی در نظر میگیریم :.................................................. 58

كل برق مورد نیاز برای كارخانه :................................................................................................... 59

برق مورد نیاز برای كل كارخانه با :................................................................................................ 59

- برآورد آّب مصرفی :............................................................................................................... 59

كل آب مصرفی در كارخانه را می توان در موارد زیر بر شمرد :............................................................. 59

2-1- آب مصرفی ماشین آلات :.................................................................................................. 59

2-2- آب مصرفی توسط كاركنان :................................................................................................ 59

2-3-مصرف آب برای فضای سبز:................................................................................................ 60

سوختها................................................................................................................................. 60

3-1-سوخت مصرفی توسط ماشین آلات :...................................................................................... 60

3-2-سایر مصارف :.................................................................................................................. 60

برای مصارف دیگر كارخانه به سوختهای زیر احتیاج است :.................................................................. 60

( I) گاز :............................................................................................................................... 60

( II) گازوئیل :........................................................................................................................ 61

( III) بنزین :......................................................................................................................... 62

بنابراین كل مصرف سوخت روزانه و سالانه در جدول ذیل آمده است :.................................................... 62

چارت سازمانی........................................................................................................................ 62

جدول میزان حقوق و مزایای پرسنل............................................................................................... 73

سیستم های دوران بهره برداری.................................................................................................... 78

نگهداری و تعمیرات :................................................................................................................ 78

نگهداری و تعمیرات به دو دلیل حائز اهمیت است :........................................................................... 78

كنترل كیفیت :......................................................................................................................... 79

بازاریابی و تبلیغات :.................................................................................................................. 80

برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی :............................................................................................. 80

فصل چهارم............................................................................................................................ 81

مكان یابی اجرای طرح............................................................................................................... 81

مواد ورودی :.......................................................................................................................... 82

2-بازار مصرف :...................................................................................................................... 82

3-نیروی انسانی :..................................................................................................................... 83

4-تاسیسات زیر بنایی :.............................................................................................................. 84

5-امكانات آموزشی و رفاهی :..................................................................................................... 84

6- شرایط اقلیمی و جغرافیایی :................................................................................................... 84

7- مسائل مالی و هزینه ای :........................................................................................................ 85

8- سیاستهای دولت:.................................................................................................................. 85

9- تاثیری بر محیط بیرونی :........................................................................................................ 85

فصل پنجم.............................................................................................................................. 86

بررسی های مالی و اقتصادی........................................................................................................ 86

هزینه های ثابت سرمایه گزاری..................................................................................................... 87

1- زمین................................................................................................................................ 87

2- محوطه سازی...................................................................................................................... 87

3-ساختمان............................................................................................................................ 88

4- تاسیسات........................................................................................................................... 88

5- تجهیزات حمل و نقل............................................................................................................ 89

تخمین سرمایه ثابت طرح............................................................................................................ 89

هزینه انرژی های مصرفی در سال.................................................................................................. 90

هزینه سالانه نگهداری تعمیرات.................................................................................................... 90

هزینه سالانه استهلاك................................................................................................................ 91

هزینه عملیاتی.......................................................................................................................... 91

سرمایه درگردش:...................................................................................................................... 91

1- حسابهای در یافتی................................................................................................................ 92

به طور معمول معادل دو ماه هزینه های عملیاتی است . پس از محاسبه داریم :............................................ 92

2- مواد اولیه :......................................................................................................................... 92

این عامل باید حد اقل به اندازه هزینه 6 ماه مواد اولیه باشد . لذا :........................................................... 92

3-محصول نیمه ساخته :............................................................................................................. 92

4- محصول نهایی :................................................................................................................... 92

معمولاٌ برای یك ماه هزینه كارخانه می باشد :................................................................................... 92

5- پول نقد :........................................................................................................................... 93

6- حسابهای پرداختی :.............................................................................................................. 93

این عامل را معادل یك ماه هزینه مواد اولیه و سوخت و آب و برق را در نظر می گیریم . پس :....................... 93

دارایی های جاری :................................................................................................................... 93

بدهی های جاری :.................................................................................................................... 93

جدول نحوه سرمایه گزاری.......................................................................................................... 94

بهره بانكی:............................................................................................................................. 94

جدول هزینه های سالانه............................................................................................................. 95

تخمین قیمت فروش.................................................................................................................. 96

تحلیل شاخص های ارزیابی مالی و اقتصادی..................................................................................... 97

1- شاخص های مالی :.............................................................................................................. 97

2- شاخص های اقتصادی :......................................................................................................... 97

جدول سود و زیان.................................................................................................................... 97

هزینه های متغیر تولید................................................................................................................ 98

هزینه های ثابت سالیانه............................................................................................................... 99

ارزش خالص فعلی................................................................................................................... 99

جدول جریان نقدی................................................................................................................. 100

نرخ بازدهی داخلی................................................................................................................. 101

محاسبه نقطه سر به سری تولید................................................................................................... 101

جدول بازگشت سرمایه............................................................................................................. 102

شاخص صرفه جویی ارزی........................................................................................................ 102

سهم استفاده از منابع داخلی و خارجی......................................................................................... 103

ارزش افزوده......................................................................................................................... 103

فصل ششم............................................................................................................................ 104

اجرای پروژه......................................................................................................................... 104

ایجاد سازمان برای اجرای طرح.................................................................................................. 105

(I) نظارت كارگاهی :............................................................................................................. 105

( II) انجام اقدام مالی مورد نیاز:................................................................................................. 105

(III) خرید و تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز :................................................................................. 106

(IV) سرپرستی فعالیتهای اداری:................................................................................................ 106

برنامه زمانبندی...................................................................................................................... 106

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید لنت ترمز خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

معرفی

پروژه مورد بررسی طرح تولید لنت ترمز خود روهای سنگین می باشد . با توجه به روند تدریجی توسعه كشور در زمینه های صنعتی و حركتی كه در راستای طرح های 5 ساله دولت شروع شده است ، توجه به لوازم جانبی خودروها بطور اعم و لنت ترمز بطور اخص حائز اهمیت است . در راستای همین هدف ، توجه به رشد و توسعه ساخت لنت ترمز خودروهای سنگین در كشور به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است:

1-نقش استراتژیك حمل و نقل در صنایع كشور و ارتباطات صنعتی و غیر صنعتی بین سازمانها ، ارگانها و شركت ها :

با توجه به عدم گسترش كافی خطوط راه آهن در كشور ، عمده حمل و نقل كالا در كشور توسط خودروهای سنگین انجام می شود، با توجه به استهلاك زیاد لنت این خودروها كه بطور متوسط هر 6 ماه یكبار باید تعویض شود ، توجه به این قطعه مهم امری الزامی است.

2-حمل و نقل مسافران :

در شرایط فعلی با توجه به خطوط هواپیمایی و راه اهن و هزینه های بسیار بالای آنها ، مسافرت از طریق خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی برای مسافران در الویت قرار دارد .حجم وسیع حمل و نقل مسافر از طریق شركتهای واحد ، خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی و ترمینالهای بین شهری نیاز شدید به لنت ترمز اتوبوس و مینی بوس از انواع مختلف را بیان می كند و توجه به خود كفایی در این زمینه را می طلبد.

3- افزایش روز افزون كارخانجات:

افزایش روز افزون كارخانجات صنعتی و نیاز به لنت ترموزهای سفارشی مثل انواع جرثقیل ها و دستگاههای مشابه دلیل دیگر توجه به ساخت و ساز لنت می باشد.

با توجه به سه عامل مذكور و توجه به این نكته كه تنوع لنت خودرو های سنگین بسیار زیاد بوده و شاید به بیش از دویست نوع برسد، تقاضا برای این محصول روز به روز افزایش می یابد .

نكته قابل توجه در ساخت لنت این است كه با توجه به مشابه بودن فرآیند ساخت لنت های مختلف، با كمی تغییر می توان لنت های متفاو.ت را تولید كرد، به عبارت دیگر فرآیند ساخت آن منعطف است ، لذا تولید لنت دارای ضمانت كافی می باشد و می توان از اهداف كوتاه مدت این طرح رسیدن به مهار و دانش فنی لازم و بازاریابی دقیق و از اهداف بلند مدت ، رسیدن به سقف تولید اسمی و خود كفایی كامل محصول و در نهایت اجرای طرح های تحقیقی برای بهبود كیفیت محصول و ارتقاء تكنولوژی درجهت انتقال تكنولوژی و افزایش صادرات محصولات به خارج از كشور را می توان نام برد.

معرفی صنعت تحت كار برد

صنایع تحت كاربرد پروژه را می توان در 2 گروه مورد بررسی قرار داد :

صنایعی كه در تولید ما نقش مهمی ایفا می كنند كه معمولاٌ همان تامین كننده های مواد اولیه محصول ما هستند . از جمله این صنایع می توان به كارخانجات تولید خودرو های سنگین و كلیه صنایعی كه به نحوی در ماشین آلاتشان از لنت استفاده می كنند مثل ماشین های راه سازی ، جرثقیل ها و ....اشاره كرد.

معرفی تكنولوژی از نقطه نظر منشاء

اصولاٌ تكنولوژی یا از طریق انتقال از كشور دیگر یا به وجود آمدن آن مطرح می شود .از آنجایی كه تولید محصول فوق در داخل كشور انجام می شود و حدود 37 سال پیش (سال 1347) از طریق انتقال تكنولوژی از آلمان پروسه تولید و روش ساخت مشخص گردیده است . و طی این سالها نظریات متخصصان و مهندسین خبره در این صنعت موجب شده است كه تكنولوژی نسبتاٌ قابل قبولی در داخل كشور وجود داشته باشد. بنابراین تكنولوژی تحت كاربرد پروژه نیز ا منابع داخلی تهیه می گردد و نیازی به خرید یا انتقال تكنولوژی وجود نخواهد داشت ، بنابراین از نقطه نظر منشا می توان تكنولوژی تحت كاربرد پروژه را منبع ورودی دانست كه از طریق شركت TEX TAR آلمان به ایران انتقال یافته و طی سالهای گذشته با تغییرات لازمه كامل گردیده و اكنون ما برای طرح لی از آن استفاده خواهیم كرد

- تحلیل وضعیت موجود مصرف

مصرف لنت سنگین در حال حاضر به دو بخش تقسیم می شود:

3-1- خودروهای سنگین موود و در حال كار در كشور :

با توجه به اینكه عمر مفید هر لنت برای یك خودرو سنگین چیزی حدود 6 ماه می باشد و با مد نظر قرار دادن این مطلب كه حجم عظیمی از خودروهای سنگین ، در دو جبهه حمل و نقل كالا از طریق انواع و اقسام كامیون ها و تریلیها و انتقال مسافران دورن شهری و مسافرتهای برون شهری از طریق انواع و اقسام اتوبوس ها و مینی بوس ها ، مشغول به كار می باشند . چشم انداز لنت خودروهای سنگین درخشان به نظر می رسد.این بخش همان مصرف لنت كوبها می باشد.

3-2-كارخانجات تولید كننده خودروهای سنگین :

با رشد و كارخانجات تولید كننده ها ماشین آلات سنگین و افزایش تولید انها نیاز به لنت ترمز چنین خود رو هایی رشد افزایشی دارد . در حال حاضر كارخانه های شهاب خودرو ،زامیاد ، ایران خودرو و ایران كاوه عمده ترین كارخانجات هستند كه می توانند جزء مصرف كنندگان بالقوه ما باشند . اما نكته مهم این است كه مورد اخیر در كل حجم تقاضای لنت درصد چندانی را به خود اختصاص نمی دهد و عمده مصرف لنت خودروهای سنگین ، توسط همان خودروهای سنگین موجود و در حال كار می باشد.

اثر تقاضای بازار :

تقاضای بازار به عنوان مهم ترین عامل موثر در انتخاب ظرفیت طرح ، مطرح می باشد . اهمیت این گزینه به دان علت است كه ما همواره علاقه مند می باشیم. كه هر چه بیشتر تقاضای مازاد بازار را برای كسب سود بیشتر پوشش دهیم . اثر تقاضای بازار شامل مصرف كنندگان وصادرات لنت و سهم بازاری كه می توانیم به خود اختصاص دهیم ، می باشد .

در اكثر مواقع كانون توجه در تعیین ظرفیت طرح ، همین عامل می باشد ، بنابراین با توجه به بررسی بازار كه در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفته و می توان نسبت به امتیاز دهی به آلتر ناتیو های انتخابی برای ظرفیت اقدام نمود. بنابر این در جدول مبانی انتخاب ظرفیت ور چه قدر تقاضای برآورده نشده و یا تقاضای مورد پیش بینی ما به یكی از آلتر ناتیوهای نزدیك تر باشند ، امتیاز بالاتر خواهد بود .

2-اثر مواد ورودی:

همان طوریكه در آینده توضیح خواهیم داد، مواد ورودی ما را ، مواد اولیه تشكیل می دهند كه تامین آنها از داخل كشور و به سهولت صورت میگیرد و هیچ محدودیتی برای ظرفیت ما به وجود نمی آید . این واقعیت وقتی وضوح بیشتری پیدا می كند كه بدانیم عمده ترین مواد اولیه ما از طریق كارخانه های پتروشیمی و سیمان تهیه می شود و هر سال تعداد زیادی واحد پتروشیمی و سیمان در كشور در حال راه اندازی است ، لذا این عامل را به عنوان عامل محدودیت زا در جدول انتخاب ظرفیت وارد نمی كنیم.

3- اثر تاسیسات زیر بنایی:

همان طور كه در فصل آینده مشاهده خواهیم كرد ، مصارف انرژی این كارخانه ها برای دستگاهها و ماشین آلات بیشتر از نوع برقی می باشد و مصرف آب ، گاز و......بسیار كمتر است. با توجه به بررسی و تعداد ماشین آلات كه در صفحات آینده خواهد آمد مشاهده می شود كه كل مصارف انرژی و در نتیجه ایجاد تاسیسات زیر بنایی برای آن چندان محدودیتی ایجاد نمی كند . این واقعیت وقتی كاملاٌ روشن می شود كه بدانیم عمده مصرف انرژی در كارخانه از نوع برق بوده و مقدار كل ان نسبتاٌ كم است و گستردگی شبكه برق و سایر انرژی ها به نسبت مطلوب میباشد لذا تاسیسات زیر بنایی كه بتواند ظرفیت را محدود كند وجود نخواهد داشت و ما آن را وارد جدول مبانی انتخاب ظرفیت نمی كنیم.

👇محصولات مشابه با پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو👇

پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو مقاله درمورد تفکر استراتژیک چگونه شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بهره وری پروژه کارآفرینی شرکت خدمات تاسیسات ساختمانی (گرمایش و سرمایش) پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک نقشه های کامل ساختمان 180 متری دو طبقه با اتوکد ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی پاورپوینت بررسی تیپولوژی مسکن (طرح 5) كنترل هوشمند وضعیت موتور DC پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد دانلود تحقیق حمل و نقل در چاه 20 ص دانلود کارآفرینی درصنایع غذائی 105 ص

👇کلمات کلیدی👇

پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;طرح توجیهی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;کارخانه تولید لنت ترمز خودرو;کارخانه