👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت تشیع لندنی و شیعه انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پاورپوینت در 38 اسلاید به صورت کامل مقولهتشیع لندنی و شیعه انگلیسی را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

مقدمه

Oبنیانگذار فرقه بابیه و وهابیت

Oمصداق‌های شناسایی "تشیع انگلیسی"

Oاهداف تشیع انگلیسی

Oمراکز علمی - فرهنگی جریان «تشیع انگلیسی»

Oرسانه‌های تفرقه‌افکن «تشیع انگلیسی»

Oارتباط وهابیت با انگلیس

Oارتباط بابیه با انگلیس

Oمصداق‌های شناسایی "تشیع انگلیسی"

Oاهداف تشیع انگلیسی

Oهزینه دولت انگلیس برای ترویج قمه‌زنی

Oمراکز علمی - فرهنگی جریان «تشیع انگلیسی»

Oرسانه‌های تفرقه‌افکن «تشیع انگلیسی»

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الكترونیكی پاورپوینت نگاشت تراکنش های پایگاه داده شی گرا به تراکنش های رابطه ای پرسشنامه فعالیت كاریابی رشد و تکامل طبیعی كودك