👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سایبرنتیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

نظریه سایبرنتیک

تعاریف

سه بخش کلی سایبرنتیک

نظریه های کنترل و تنظیم

خصوصیات و ویژگی های علم سایبرنتیک

سایبرنتیک و سازمان های اجتماعی

کاربرد سایبرنتیک در مدیریت

مفاهیم کنترل و نظارت

👇محصولات تصادفی👇

جزوه محوطه سازی نمونه سوال آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد تبریز طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان مقاله در مورد اکسس (Access) پاورپوینت مکانیابی بندر جدید در سواحل جنوب کشور