👈 فروشگاه فایل 👉

پاوریوینت پمپ هیدرولیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاوریوینت پمپ هیدرولیکی

•فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود.

•حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود.

👇محصولات تصادفی👇

چگونه دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت تحقیق در مورد ایمنی صنعتی بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان پاورپوینت اصلاح نباتات (مهندسی ژنتیک)