👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت كلیله و دمنه 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت كلیله و دمنه 1

•هدف كلی این درس آشنایی با نثر مصنوع در زبان فارسی است كه با كلیله و دمنه آغاز می شود و در قرنهای بعدی تحوّل می یابد. اهداف دیگر این درس عبارتند از: آشنا شدن با نثر دورۀ دوم غزنویان و سلاجقه از طریق آشنایی با شیوه نگارش این كتاب، درك و دریافت مضامین و مفاهیم آن و آموختن لغات، تركیبات، امثال و خصایص دستوری.

درس كلیله و دمنه در دو قسمت و برای چهار واحد درسی تدوین شده است و از دروس پایۀ دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد. در این كتاب قسمت اول مطالعه می شود.

👇محصولات تصادفی👇

تیریستور یا یكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n ضمان در حقوق ایران گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام پاورپوینت تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست