👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی (تمرکزگری) و پذیرش بدون قضاوت. فرم انگلیسی این مقیاس در آغاز دارای ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گویه کاهش یافت. این پرسشنامه در یک طیف لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی به ندرت تا اکثراً نمره‌گذاری می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع فرهنگ‌سازمانی دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی 96-1395 بر اساس طرح تدبیر مجموعه کامل سوالات امتحان نهایی حسابان با پاسخ تشریحی مقاله بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی برنج