👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حقوقی کامل

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حقوقی کامل

فهرست:

در خیارات و احکام راجع به آن

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره مواد نوری انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی تاسیسات (محاسبه مقدار روشنایی) ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام وضع ادبی ایران در سه قرن اول هجری