👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی در 57 اسلاید قابل ویرایش

اهداف اجرایی طرح:

1- زمینه ایجاد اشتغال

2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات

3- عرضه

مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6

بخش اول :کلیات

1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه---------------------------------------------------7

2-1) ویژگی های روغن های خوراکی -----------------------------------------------------11

1-2-1) روغن خام-------------------------------------------------------------------------12

3-1) تشکیل شرکت سهامی روغن نباتی جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن-----------------13

4-1) بازار مصرف روعنهای خوراکی-----------------------------------------------------14

بخش دوم

مرحله صمغ گیری

1-2) مرحله خنثی سازی------------------------------------------------------------------- 19

2-2) هیدروژنا سیون---------------------------------------------------------------------- 21

3-2) بی بو کردن------------------------------------------------------------------------- 22

بخش سوم

مطا لعات فنی و اقتصادی

1-3) مین و ساختمانهای طرح------------------------------------------------------------- 24

2-3) بر آورد نیروی انسانی-------------------------------------------------------------- 29

3-3) فرضیات طرح--------------------------------------------------------------------- 31

4-3) جداول سرمایهگذاری ثابت طرحتصفیه روغن مایه----------------------------------- 32

1-4-3) هزینه ماشین آلات اصلی خط تولید------------------------------------------------ 32

2-4-3)هزینه ماشین آلات و تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی----------------------------- 34

3-4-3) جدول هزینه های زیر بنایی------------------------------------------------------- 35

4-4-3)جدول هزینه های قبل از بهره برداری---------------------------------------------- 36

5-4-3) جدول هزینه های نصب و راه اندازی----------------------------------------------36

6-4-3) جدول آماده سازی و حصار کشی و محوطه سازی---------------------------------- 37

7-4-3) جدول هزینه احداث سا ختمانها---------------------------------------------------- 37

8-4-3) هزینه ساخت مخازن و فونداسیونها------------------------------------------------ 38

5-3) میزان سرمایه گذاری ثابت طرح----------------------------------------------------- 39

6-3) جدول سرمایه گذاری در گردش طرح تصفیه روغن نباتی----------------------------- 39

1-6-3) جدول میزان مواد و قیمت تمام شده جهت تولید 119000تن روغن در سال---------- 39

2-6-3) جدول دستمزد و مزایای کار کنان در سال----------------------------------------- 42

3-6-3) جدول هزینه های تعمیرات و نگهداری در سال------------------------------------ 43

4-6-3) جدول هزینه های انرژی در سال------------------------------------------------- 44

7-3) میزان سرمابه در گردش جهت یک دوره سه ماهه------------------------------------ 46

8-3) میزان سرمابه گذاری طرح تصفیه و بسته بندی روغن نباتی-بررسی مالی-اقتصادی---- 46

1-8-3) جدول استهلاک ----------------------------------------------------------------- 46

2-8-3) محاسبه قیمت تمام شده جهت تولید119000تن روغن نباتی------------------------- 48

3-8-3) محاسبه نقطه سر بسر------------------------------------------------------------- 49

4-8-3) محاسبات افزوده ----------------------------------------------------------------- 50

5-8-3) صور تحساب های دستویی-------------------------------------------------------- 52

1-5-8-3) صورت حساب سود و زیان----------------------------------------------------- 52

2-5-8-3) تراز نامه---------------------------------------------------------------------- 53

9-3) باز دهی خط تولید------------------------------------------------------------------- 54

مقد مه

روغن نباتی به عنوان یكی از كالاهای اساسی در الگوی مصرف غذایی ، اهمیت و نقشی ویرژه دارد . روغن های خوراكی و بطور كلی چربی ها ، یكی از سه مواد اصلی غذایی مورد نیاز بشر را تشكیل می دهند كه به لحاظ میزان تولید انرژی در بدن به ازای واحد وزن ، از ارزش بیشتری نسبت به پروتئینها و هیدروكربونها برخوردار است . هر گرم چربی حدود 9 كالری انرژی تولید كرده ، حال آن كه به ازای هر گرم پروتئین یا هیدروكربور ، انرژی تولید شده حدود 4 كالری می باشد . چربیها علاوه بر تامین انرژی لازم برای بدن انسان ، در ساخت و ساز و ترمیم بافتها نیز نقش مهمی را بر عهده داشته و افزون بر آن ، سرشار از ویتامینها نیز می یاشد .

مصرف سرانه روغنها و چربیها براساس برنامه توسعه كشور در سال 1368 به مرز حدود 11 كیلوگرم و در سال 1373 به 5/14 كیلوگرم افزایش یافته است . روغنها و چربیهای مصرف شده در طول همان سال به ترتیب چربیهای هیدروژنه 76 درصد ، كرده 14 درصد و روغن مایع 10 درصد بوده است ، یعنی با توجه به تامین 86 درصد از نیاز به چربی از طریق مصرف روغن هیدروژنه و مایع ، مصرف سرانه روغن نباتی (هیدروژنه و مایع) در سال 1373 ، حدود 5/12 كیلوگرم بوده است .

رشد توسعه صنایع غذایی همگام با رشد جمعیت كشور و درآمد خانوار و تغییر الگوی مصرف ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . ضرورت توسعه كشت دانه های روغنی و افزایش ظرفیت كارخانه های صنایع تبدیلی و چربیها و روغنها در كشور برای تامین روغن به عنوان یكی از اصلی ترین اجزاء تشكیل دهنده غذای انسان ، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

بخش اول : كلیات

1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه

اجزای روغن ها و چربی ها كه برای تغذیه مفید و مناسب هستند تركیبات نسبتا ساده گلیسیریدها می باشند از آنجائیكه در تركیب روغن ها اجزاء زیادی مانند اسیدهای چرب ، پروتئین ها ، كربوئیدراتها ، ویتامین ها و تركیبات معدنی مانند كلسیم و فسفر موجود می باشند لذا صنعت روغن را به صنعتی استراتژیك در زمنیه های غذایی ، رنگ ، شوینده ها و ... تبدیل كرده كه به جای تحقیق و بررسی زیادی در جهان خصوصا در كشور ما دارد .

پایه صنعت روغن در كشور ما براساس دانه های روغنی سویا ، پنبه تخم و آفتابگردان می باشد كه ماده اولیه فرآورده های غذایی زیادی مانند روغن های سالاد ، طباخی ، شورتنینگ ، مارگارین ، لستن ، شیر ، ماست ، پنیر می باشد . تحقیقات نشان داده است كه براساس امكان تغییرات زیاد هم در تری گلیسیریدها (تغییر استری شدن) و هم در اسیدهای چرب (ایزومره شده) كه موجب تغییر خواص فیزیكی و شیمیایی چربی ها می شود كه هنوز زمینه وسیعی برای تحقیقات مختلف بخصوص در زمینه فیزیولوژیك وجود ندارد نقش استرین ، فسفاتیدها و سایر مواد همراه چربی ونقش تری گلیسیریدها در تبدیل مواد (متابولیسم) دارای اهمیت است . اغلب یك گرایش دو جانبه برای مصرف چربی ها در رژیم غذایی افراد دیده می شود كه از یك طرف مصرف چربی بالا با افزایش چاقی و ناراحتی های قلبی ارتباط داشته و از یك سو چربی ها باعث خوشمزگی غذاها می گردد

ضریب قابلیت هضم در روغن های نباتی حدود 5/97 درصد می باشد كه مصرف متعادل آن از بروز كلسترول و رسوب آن در شریانهای قلب ممانعت می كند بررسی های به عمل آمده برای روغنهایی مانند روغن سویا در غذاها از نظر مشكل طعم برگشتی ، ئیدروژناسیون و عدم ثبات طعم ، استفاده از روغن را در شورتنینگ ها و مارگارین امكان پذیر كرده است .

گاهی اوقات واكنش های آنزیمی (لیپوكسی آناژ) كیفیت روغن را كم می كند كه باید از انجام آنها ممانعت به عمل آورد فرآورده های روغنی را می توان یك منبع غنی از ویتامین ها در رژیم غذایی دانست كه نقش مهمی در حفظ سلامت ایفاء می نماید .

كالری بر گرم چربی 25/2 برابر كربوهیدارتها (شكر و نشاسته و پروتئین هاست كه از كربوهیدراتها و پروتئین ها بیش از نیاز بدن استفاده شود این كربنهای انتخابی موجود با تبدیل به اسیدهای چرب به عنوان تری گلیسرول به فرم چربی ذخیره می شوند .

وجود چربی هضم این ویتامین ها می باشد . روغن های نباتی منبع مهم توكوفرول شامل ویتامین E كاروتین ویتامین Aكه منبع مهم آنتی اكسیدانت طبیعی در بدن به شمار می رود بوده در حالی كه روغن ماهی وحیوانی منبع ویتامین D بوده و اغلب شامل میزان بالاتری اسید چرب اشباع نسبت به روغن گیاهی است . بچه ها و نوجوانان نیاز قوی به چربی و كلسترول برای رشد و تضمیم سلامتی خود دارند در سنین بالا خصوصا چربی اشباع وكلسترول مرتبط با افزایش امراض قلبی می باشد . اسیدهای چرب 12 ، 14 ، 16 سطوح چرخش پلاسما كه عامل مهم تصلی شریان است را افزایش می دهند برعكس مصرف n-3 n-6 اسید چرب چند غیر اشباع با كاهش فشار خود مرتبط می باشد .

گونه هایی از اسیدهای چرب مخصوص كه آنها را اسیدهای چرب اساسی می نامند به منظور سنتز از نو انزیم های بدن در رژیم غذایی ضروری است . دو نمونه كه برای انسانها مهم هستند عبارتند از اسید لینولئیك و اسید a لینولئیك كه اولی دارای عضو n-6 (امگا 6) و دومی n-3 (امگا 3) می باشند اسیدهای چرب با زنجیره طولانی n-3 برای مغز و شبكه چشم مهم بوده و مشخص شده كه از منابع موجود به خوبی جذب و هضم می شوند .

از آنجایی كه چربی ها اغلب بخش هایی از غذاهای روزمره را شامل می شوند لذا بررسی تغذیه ای غذاهای چربی دار می تواند اهمیت چربی ها را در تغذیه بیش از پیش مشخص نماید :

نكانی كه در مورد اسیدهای چرب یادآور می شویم عبارتند از :

1-از همه چربی ها ممانعت نشود بعضی اسیدهای چرب در سلامتی نقش اساسی داشته و برخی در مقابل بیماری پوشش دهنده هستند .

2-برخی چربی های خاص برای یك نوع بیماری پوشش دهنده ولی در بیماری دیگر ممكن است شركت كند .

3- ویتامین های آنتی اكسیدانت بدون چربی در رژیم غذایی در بدن منتقل نمی شوند .

و لذا این سوال مطرح می شود كه آیا رژیم غذایی با چربی كم از جذب این عوامل تغذیه ای مهم می كاهد . خوشبختانه اخیرا بانك اطلاعات تحقیقاتی ، اطلاعات تغذیه ای غذاها را ارائه كرده است . لذا در سال

1990 سرویس های سلامتی انسانی را ملزم به تنظیم برچسب های تغذیه ای بر محصولات غذایی شامل موارد ذیل نمود :

1-كل كالری

2-كالری حاصل از چربی

3-كل چربی

یك غیر اشباع

4-چربی اشباع

چند غیر اشباع

5-كلسترول

6-سدیم (پتاسیم)

7-فیبر پرهیز غذایی (قابل حل و غیر قابل حل)

8-كل كربوهیدراتها

9-شكرها (الكی یا سایر كربوهیدارتها)

10-پروتئین

C A 11-ویتامین

12-كلسیم و آهن

13-سایر ویتامین های اصلی و مواد معدنی

براساس تحقیقات انجام شده ویتامین های روغن های نباتی می تواند كمبود ویتامین B كمپلكس ، ویتامین A و كاروتین در پلاسمای خون ، ویتامین K E را با توجه به منبع گیاهی آن جبران نماید . از سوی دیگر تحقیقات زیادی بر دانه های روغنی به عنوان یك منبع غنی پروتئنی انجام شده كه باعث مطرح شدن برای كشورهای در حال توسعه با قیمت ارزان گشته است . اوایل عرضه روغن های نیاتی مشكل طعم باعث عدم توسعه آن گردیده اما بعدها با جدا كردن عوامل طعم و بو توسعه آن رونق بسیار خوبی پیدا كرد .

مرحله صمغ گیری

این مرحله منحصرا در مورد روغنهایی نظیر سویا ، آفتابگردان كه مقدار صمغ و فسفاتیدها و موم آنها زیاد است انجام می گیرد . معمولا قبل از عمل خنثی كردن ، روغن خام را با آب و اسید ضعیفی نظیر اسید فسفریك و یا سیتریك مجاور نموده و به كمك سانتریفوژ مواد مورد نظر را جدا می سازند و فسفاتیدهایی كه به این ترتیب جدا می شوند خود یك محصول فرعی و با ارزش بوده كه بعد از تصفیه قابل فروش و مصرف می باشد . بطور مثال در تصفیه روغن سویا ماده ای كه توسط سانتریفوژ از روغن مذكور توسط فاز آبی جدا می گردد لستین نامیده می شود كه یكی از فسفولیپیدها بوده و در صنایع یك امولسیفابر از آن استفاده می نماید . از مزایای این روش كه در كارخانه روغن كشی بلافاصله بعد از استخراج روغن از دانه انجام می شود ، این است كه عمل خنثی سازی سریعتر و با افت كمتری می گیرد .

1-2)مرحله خنثی سازی

هدف از این مرحله جدا سازی اسیدهای چرب آزاد ، مواد جامد ، مواد صمغی باقیمانده ، فسفاتیدها و قسمتی از رنگها به كمك قلیائی های قوی و یا ضعیف می باشد . در این مرحله چربیها و روغنها با افزایش درجه حرارت و با استفاده از یك قلیا خنثی شده ، و در نتیجه این عمل علاوه بر خروج مواد فوق الذكر از روغن ، تبدیل اسیدهای چرب آزاد به صابون می باشد . صابون حاصله اكثر ناخالصیها را از روغن خارج نموده و وارد لایه آبی می نماید . بعد از این عمل روغن با آب شسته می شود .

قلیایی مصرفی بطور عمده سود سوزآور و در پاره ای از موارد كربنات دو سود می باشد . روش عمل بدین ترتیب است كه روغن و چربیها را تا حدود 10 درجه بالاتر از نقطه ذوب آنها گرم نموده و سپس سود رقیق (حداكثر 20 بومه – 14%) را با آن مجاور می كنند . بنابراین شرایط عمل را طوری انتخاب می نمایند كه فقط اسیدهای چرب خنثی شوند . عمل اختلاط به كمك به همزن مكانیكی تسهیل می شود تا ذرات صابون تشكیل گردد .

این فرآیند به دو روش در واحدهای صنعتی صورت می پذیرد . در روشهای قدیمی تر ، عمل در تانكهای استوانه ای آهنی با كف مخروطی و به همزمان با دور متغیر انجام شده و سود سوزآور از طریق مارپیچ سوراخ سوراخ كه در سطح بالایی تانك نصب شده به شكل دوش روی روغن پا شیده می شود .

به همزن با دور بالا عمل اختلاط را انجام داده و پس از آنكه ذرات صابون به شكل یكنواخت در تمامی محیط تشكیل شد ، دور به همزن را آهسته می كنند و درجه حرارت را تدریجا بالا می برند تا اتصال ذرات صابون به یكدیگر وتشكیل لخته های بزرگتر صابون میسر شود . سپس به همزن را متوقف كرده به مدت حدود 12-8 ساعت محیط را آرام نگه می دارند . در این فاصله لخته های صابون به علت اختلاف وزن مخصوص از روغن جدا شده و در كف مخروطی تانك جمع آوری و روغن در قشر فوقانی جمع می شود ، آنگاه صابون حاصله را از انتهای قیف مخروط تخلیه كرده و به صابون سازی پمپ می كنند . روغنی را كه در بالا جمع شده چند بار با آب نمك می شویند تا صابون آن گرفته شود . بعد از هر شستشو مدتی روغن را می خوابانند تا آب آن جدا شود . روغن خنثی شده را خشك كرده و به مخازن روغن خنثی شده جهت اقدامات دیگر می فرستند . این روش كه امروزه در اكثر موارد منسوخ گردیده ، روش ناپیوسته نامیده می شود .

امروزه در اكثر كارخانجات مدرن عمل خنثی سازی به روش پیوسته انجام می یگرد . این عمل به این ترتیب انجام می شود كه روغن خام را در مخلوط كن با سود سوزآور با غلظت مناسب بین 20-12 بومه به مقدار لازم مخلوط كرده ، مخلوط حاصله را كه شامل گلسیرید ، صابون ، آب و ناخالصیها است از سانتریفوژ خارج می شوند ، برای گرفتن باقیمانده قلیایی و صابون از روغن بعد از عبور از سانتریفوژ اول روغن خنثی شده را یكی دوبار با آب گرم مخلوط كرده از سانتریفوژهای بعدی می گذرانند و پساب قلیایی را از یك سو و روغن شسته شده را از سوی دیگر خارج می نمایند . در انتهای خط تولید ، روغن خنثی شده ، زیر خلاء قوی وحرارت حدود یكصد درجه سانتی گراد خشك می شود . روغن خنثی شده ، خنك شده و به مخازن یا مرحله بعدی تصفیه فرستاده می شود .

2-2)هیدروژناسیون

هیدروژناسیون عملی است كه به كمك آن تركیبات غیر اشباع موجود در چربی تا حدودی اشباع شده و محصول نهایی نیمه جامد و فرآورده های شبیه كره روغن حیوانی بدست آید و واكنش ساده هیدروژناسیون به شرح زیر میباشد :

همانطوریكه ذكر شد ، هدف از هیدروژناسیون روغن ، نشاندن H2 بر روی اتصالهای مضاعف (غیر اشباع) می باشد . در روغن مایع به علت وجود اسیدهای چرب غیر اشباع ، فساد پذیری فرآورده در مقابل عوامل فیزیكی (نظیر گرما ، نور و اكسیژن) شدید بوده و در نتیجه روغن مایع به سرعت فاسد گردیده و غیر قابل مصرف انسانی می گردد .

در فرایند هیدروژناسیون روغنهای خوراكی سعی بر این است كه ابتدا تمامی اسید لینولنیك موجود با دریافت یك مولكول هیدروژن ، به لینولنیك اسید و در صورتی كه نیاز بود قسمتی از لینولنیك اسید به اولئیك اسید تبدیل شود . در صنعت روغن نباتی ، هیدروژناسیون اسیدهای اولئیك صورت نمی گیرد .

در عمل هیدروژناسیون روغن ، سرعت مورد توجه قرار نمی گیرد بلكه باید شرایطی ایجاد گردد تا انتخاب صورت بگیرد و روش عمل به نحوی است كه روغن را تا به آخر هیدروژنه نمی نمایند ، چون اشباع كردن كامل زنجیر ، چربی معمولی می دهد كه دارای نقطه ذوب بالا بوده و غیر قابل هضم و نامطلوب می باشد .

بنابراین هیدروژناسیون نسبی با افزودن هیدروژنه ، روغن مایع را به روغن جامد تبدیل نموده و همان طوری كه ذكر شد ، به این ترتیب نه فقط حالت فیزیكی آن را تغییر می دهیم بلكه پایداری آن را در برابر اكسیداسیون افزایش داده و رنگ روغن را نیز روشن تر می كنیم .

این گونه هیدروژناسیون كه با انتخاب صورت می گیرد به نام هیدروژناسیون انتخابی می نامند كه همان طوری كه شرح آن رفت ابتدا اسید لینولنیك با سه اتصال مضاعف به اسید لینولئیك و آن هم به اسید اولئیك با یك اتصال مضاعف تبدیل می شود . بنابراین در صنعت به طور مطلق چنین انتخابی میسر نبوده و ناگزیر قسمتی از تركیبات اشباع شده و كامل خواهند شد .

👇محصولات تصادفی👇

کتاب چطور یک شرکت سئو را انتخاب کنیم آنالیز یک کانال تهویه تحت فشار داخلی با نرم افزار آباکوس گزارش کاراموزی بررسی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد دانلود پاورپوینت طرح درس الگوی برتر تدریس 14 اسلاید