👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه دانشجویی راهسازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

صورت پروژه

پروژه مربوط است به طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی با مشخصات زیر :

راه فرعی دارای یک خط عبور در هر جهت .

محل پروژه در مسیر راه اهن میانه-تبریز مطابق نقشه‌های موجود در سازمان نقشه‌برداری با تقسیم بندی SHEET NO: B65 میباشد .

طراحی مسیر باید بگونه‌ای باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنین نقطه اجباری مشخص شده باشد.

موارد درخواستی:

تهیه نقشه توپوگرافی (نقشه با مقیاس 1:2000) .

مسیر یابی حداقل 3 مسیر و یافتن مسیر بهینه .

رسم پروفیل طولی با كلیه جزئیات.

طراحی قوسهای افقی.

طراحی قوسهای قائم.

پروفیلهای عرضی.

محاسبه حجم عملیات خاكی.

رسم منحنی بروكنر.

رسم پلان راه و ابنیه فنی.

طرح روسازی راه.

2- معرفی كلی راه

محل احداث راه : راه میانه- تبریز

نوع راه (از لحاظ اهمیت) : راه اصلی درجه یك

نوع راه (از لحاظ وضعیت توپوگرافی) : كوهستانی

نقشه دارای یک راه شوسه تک خطه میباشد که با توجه به نقاط مشخص شده از طرف استاد گرامی این راه در پروژه قرار میگیرد. اما به دلیل اهمیت کم این راه و کاهش هزینه ها از احداث پل بر روی این راه شوسه خودداری به عمل میاید.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی پروژه کارآفرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا