👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی بازرسی و كنترل كیفی سازه های جوشكاری شركت عصر پویندگان اندیشه

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی بازرسی و كنترل كیفی سازه های جوشكاری شركت عصر پویندگان اندیشه در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

- معرفی شركت

شركت فنی مهندسی عصر پویندگان اندیشه در سال 1375 شروع به فعالیت نموده و هدف اصلی شركت انجام پروژه های بازرسی و مشاوره در زمینه جوشكاری و انتخاب مواد و ارائه دستورالعمل های جوشكاری به شركت ها و صنایع وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

نیروهای شركت اكثراً از افراد مجرب و متخصص در زمینه جوشكاری و متالورژی و بازرسی می باشند. سیاست كلی این شركت به صورتی است كه بر اساس پروژه های در دست اقدام افراد مورد نیاز را دعوت به همكاری نموده است.

این شركت چون پروژه های مختلفی انجام می دهد دارای واحد فنی مهندسی قوی و آرشیو كاملی می باشد و چون در مراحل مختلف نیاز به خدمات خاص بر اساس پروژه سفارش داده شده، دارای مشاوران زیادی است (مانند شركتهای فنی و مهندسی ، مهندسین شیمی، مهندسین برق، آزمایشگاههای تست مكانیكی مواد و آنالیز مواد و...) كه به صورت دائم با شركت كار نمی‌كنند.

و در مقاطع نیاز از مشاوره آنها استفاده می شود. این سیاست باعث شده كه نیروی كمتری را جذب و راندمان بالاتری داشته باشد.

2-1- واحدهای اصلی شركت شامل بخش های زیر می‌باشد.

1-1-1- واحد فنی و مهندسی

یكی از مهمترین راندكان شركت واحد فنی و مهندسی می باشد كه وظیفه آن بررسی و برنامه ریزی و تعیین و نحوة انجام پروژه می باشد. به طور مثال پروژه معرفی شده به شركت در مرحله اول توسط این واحد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ماهیت پروژه كارهای مربوط به آن، به افراد متخصص واگذاری می شود.

1-1-2- واحد اجرائیات و بازرسی پروژه

در این واحد با توجه به دستورالعمل های صادره از واحد فنی و مهندسی ، تكنسینها و اپراتورهای شركت كه همگی دارای مدارك بازرسی NDT می‌باشند بر اساس تخصص مربوطه مراحل مختلف بازرسی را در محل اجرایی پروژه انجام داده و پس از انجام و ثبت در فرمهای مربوطه به صورت دوره آن را به واحد نظارت بر پروژه تحویل داده می شود لازم به ذكر است كلیه پرسنل این واحد به تفكیك تخصص خود در زمینه بازرسی های (P.T. V.T. UT. mT. RT و....) انجام وظیفه می نمایند.

1-1-3- واحد نظارت و تفسیر بازرسی

در این واحد كلیه بازرسیهای انجام شده توسط اپراتورها وتكنسینهای واحد اجراییات و بازرس پروژه به این بخش ارائه داده تا مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته و نتایج حاصله جهت بازبینی به كارفرما ارائه می شود. به طور كلی این واحد رابط بین بازرسان و كارفرما می باشد.

1-2- پروژه های در حال انجام شركت

یكی از پروژه های شركت بازرسی سازه فلزی یازده طبقه مسكونی، انجام مشاوره در جوشكاری انفجاری كاتدهای شركت سرب و روی ایرانیان زنجان .

بازرسی سازه فلزی به روش PT و MT

در این دوره كارآموزی وظیفه بازرسی یك سازه فلزی به روش PT و MT به اینجانب محول گردید كه در ادامه نحوه انجام بازرسی به این دو روش را ارائه خواهم كرد.

فصل دوم

2-1- بازرسی به روش مایعات نافذ

2-1-1- بیرون كشیدن مایع نافذ از داخل ناپیوستگی ها توسط یك آشكارسازی را بازرسی P.T گویند.

2-1-2- قابلیت مایع نافذ برای نفوذ به داخل ناپیوستگی ها به عوامل زیر بستگی دارد.

· تمیزی سطح

· پیكربندی حفره

· تمیزی حفره

· اندازه گشودگی سطحی حفره

· كشش سطحی مایع

· توانایی مایع در تر كردن سطح

· زاویه تماس مایع قابلیت تر كنندگی قوی

2-1-3- مزایای روش P.T. نسبت به سایر روشهای NDT

· نسبتاً ارزان

· روش ساده كه احتیاج به اپراتور ماهر ندارد

· محدودیت در جنس ماده مورد تست وجود ندارد

· قادر به تعیین محل عیب و اندازه تقریبی عیب است.

2-1-4- محدودیت روش P.T نسبت به سایر روشهای NDT

· مربوط به عیوب و تركهای سطحی است.

· گاهی تركهای عریض و كم عمق را از دست می دهیم.

· اندازه عیب بزرگتر از اندازه واقعی منعكس می شود.

· در بررسی مواد متخلخل دچار مشكل می شود.

تست PT بعد از VT پركاربردترین روش بازرسی است. در حالی كه این آزمون را می توان برای سطوح جوش داده شده انجام داد وجود موج در خط جوش و دیگر ناهمگونیهای سطح جوش می تواند از دقت این روش بكاهد. همچنین در بررسی قطعات ریختگی به این روش نقصهای سطحی ذاتی قطعه را می تواند بكاهد. اگر شرایط سطحی نامطلوب باعث افزایش عیوب نامربوط مشاهده شود لازم است سطح قبل از سمباده زنی نرم آماده گردد.

2-1-5- مراحل اصلی بكارگیری آزمون مایع نافذ

· تمیز كردن سطح نمونه

· اعمال مایع نمونه

· منتظر ماندن به اندازه زمان نفوذ

· حذف مایع نافذ اضافی

· اعمال آشكارساز

· بررسی سطح برای مشاهده و ثبت نتایج بدست آمده

· تمیز كاری برای پاكسازی مقادیر باقی مانده در صورت لزوم

2-1-6- دلایل تمیز كردن سطحی

· بعضی نقصها به سبب عوام امكان نفوذ مایع به درون تركها پنهان می ماند.

· سطح پیرامون نقص آلوده باشد، نمی توان ظاهر واقعی آنرا به سبب جلوگیری از نفوذ مایع به وسیله آلودگیها تشخیص داد.

· احتمال اندركنش مایع نافذ با برخی آلودگیهای سطحی سبب كاهش توانایی نفوذ آن به درون تركهای ریز می گردد.

چربیها با قلیاشویی دمیدن هوای گرم اسیدشویی یا الكل تمیز می كنند اگر قرار باشد قطعه ای به صورت موضعی تست شود باید به مقطع 1 اینچ تمیز شود.

2-2-1- روشهای اعمال مایع نافذ

· غوطه وری

· برس زدن

· سیلابی و یا اسیدی كه بستگی به شكل قطعه دارد

زمان نفوذ : طول زمانی كه ماده نافذ باید روی قطعه بماند تا نفوذ مناسب صورت گیرد كه این زمان 60-50 دقیقه می باشد.

2-2-2- عوامل مؤثر بر زمان نفوذ

· حساسیت مورد نیاز

· نوع نقص مورد انتظار

· نوع ماده نافذ

· جنس مورد بررسی

فصل سوم

3-1- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

3-1-1- روش بازرسی ذرات مغناطیسی یك روش غیر مخرب برای تشخیص ناپیوستگی های سطحی و زیرسطحی می باشد. با استفاده از خطوط میدان مغناطیسی و ایجاد نشستی در محل ناپیوستگی ها توسط پودرهای تجمع یافته از نظر نوع شكل تغییر می‌كنند كه قبول یا رد می شود. اگر یك ناپیوستگی در یك ماده مغناطیسی روی سطح یا نزدیكی آن موجود باشد خطوط شار مغناطیسی روی سطح تغییر شكل می یابند كه به آن نشستی شار مغناطیسی گفته می شود. وقتی ذرات ریز مغناطیسی به قطعه ای كه در آن نشستی وجود دارد اعمال می شود در ناحیه ناپیوستگی انباشته می‌شود و باقی می ماند. تجمع ذرات تحت شرایط نوری مناسب قابل مشاهده است.

3-1-2- سه شرط برای انجام روش ذرات مغناطیسی

· قطعه باید مغناطیسی شود

· ذرات مغناطیسی باید وقتی اعمال شود كه قطعه مغناطیسی است.

· هر گونه تجمع مواد مغناطیسی باید مشاهده و تفسیر شود.

3-1-3- یك ماده فرو مغناطیسی با ایجاد یك جریان الكتریكی در ماده یا قرار دادن ماده در یك میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یك منبع خارجی مغناطیسی می گردد . كل منطقه یا قسمتی از آن را می توان بنابر اندازه ظرفیت تجهیزات و یا نیاز موجود مغناطیسی كرد. اگر یك ناپیوستگی سطحی باشد مقدار نشستی ماكزیمم است. هر چه این ناپیوستگی در عمق باشد نشستی كمتر است در صورتی كه جهت گیری ناپیوستگی موازی با خطوط میدان باشد عیب غیرقابل تشخیص است.

3-2- مزایای روش ذرات مغناطیسی

· قادر به تشخیص عیوب زیر سطحی

· ارزان و قابل حمل

· نشانه های ایجاد شده مغناطیسی ، مستقیماً روی سطح ایجاد می شوند و در بردارنده تصویری مغناطیسی از ناپیوستگی های واقعی هستند.

3-3- محدودیت های روش ذرات مغناطیسی

· این روش صرفاً برای مواد فرومغناطیس است.

· داشتن زاویه بین جهت ناپیوستگی و میدان مغناطیسی

· بعد از انجام بازرسی مغناطیسی زدایی ضروری است یعنی در جهت برعكس یك میدان مغناطیسی اعمال كرد.

· تمییز كاری بعدی به منظور حذف بقایای ذرات چسبیده به سطح

· برای قطعات بزرگ مجبور به جریان زیادی است كه مقرون به صرفه نیست

· علیرغم اینكه نشانه های ذرات مغناطیسی به سهولت دیده می‌شود اما تفسیر سختی دارد.

3-4- مراحل مختلف یك تست مغناطیسی

· تمیز كاری سطح

· اعمال جریان مغناطیسی با استفاده از یك میدان مغناطیسی

· اعمال پودر مغناطیسی

· بازرسی و تشخیص عیوب

3-4-1- میدان مغناطیسی ایجاد شده به دو صورت می باشد.

مدور: این میدان را می توان با عبور جریان الكتریكی از یك هادی ایجاد كرد.

طولی: از طریق قرار دادن هادی در داخل سیم پیچ و عبور جریان از سیم پیچ میدان مغناطیسی در هادی ایجاد می شود.

3-4-2- جهت تشخیص عیب در بازرسی ذرات مغناطیسی

عیب به میدان مغناطیسی نزدیك باشد.

زاویه عیب با میدان باید طوری باشد كه خطوطی كه جسم را ترك می كنند و به جسم باز می گردند عیب را مشخص كنند (بهترین زاویه 90 درجه است)

3-4-3- هر دو نوع جریان مستقیم و متناوب برای مغناطیسی كردن قطعات به كار برده می شود. استحكام ، جهت و توزیع میدانهای مغناطیسی به میزان زیادی تحت تاثیر نوع جریان است میدان هیا تولید شده جهت جریان DC و AC در بسیاری جهات با یكدیگر متفاوت اند تفاوت آنها در این است كه میدان تولیدی توسط DC عمدتاً در سطح مقطع قطعه نفوذ می كند در حالی كه میدان تولیدی توسط جریان متناوب در فلز به سطح یا نزدیكی سطح قطعه محدود می شود كه به این پدیده اثر پوسته می گویند. لذا برای جستجوی ناپیوستگی های زیر سطحی باید از جریان متناوب استفاده كرد.

3-4-4- مشخصات ذرات پودر خشك

دارای اندازه بزرگی هستند (1000 تا 100 میكرومتر)

· برای بررسی عیوب كوچكی و زیر سطحی مناسب نیستند.

· اقتصادی تر هستند زیرا عملیات تهیه و ساخت ندارند، قابلیت برگشت و بازیابی دارند و همچنین خطر انتقال مایع هم وجود ندارد.

3-4-5- مشخصات ذرات پودر تر

دارای ذرات ریز هستند (80 تا 1 میكرومتر)

برای بررسی عیوب ریز مناسب هستند.

درجه حرارت كاری بزرگتری دارند (ماكزیمم 110 درجه فارنهایت)

برای ذرات زیر سطحی مناسب تر هستند.

عملیات آماده سازی و معلق سازی هزینه بردارند و لازم است پودرشان هم زده شود.

3-5- دلایل مغناطیس زدایی

قطعه در محلی به كار گرفته خواهد شد كه میدان مغناطیسی پسماند با عملكرد تجهیزاتی كه به میدان كمی مغناطیسی حساس هستند تداخل پیدا كرده یا سبب كاهش دقت ابزار آلات مورد استفاده در مجموعه ای كه قطعه مغناطیسی كنده در آن قرار دارد خواهد گردید.

در حین ماشین كاری بعدی مسكن است تراشه ها به سطح چسبیده و در عملیات بعد از قبیل رنگ آمیزی یا آب كاری اخلال ایجاد كنند.

ممكن است ذرات ساینده جذب قطعات مغناطیسی از قبیل سطوح بلبرینگ ، جداره یاتاقان یا دندانه چرخ دنده شده و منجر به سایش خراش یا مسدود شدن حفره ها و شكاف های روغنی شوند.

در حین برخی انواع عملیات جوشكاری قوس الكتریكی، میدان‌های مغناطیسی قوی ممكن است منجر به انحراف قوس از نقطه مورد هدف شوند.

وجود میدان مغناطیسی پسماند در قطعه ممكن است سبب اخلال در مغناطیسی كردن مجدد قطعه در شدت میدان ها می گردد كه برای غلبه بر میدان باقی مانده در قطعه قدرت كافی ندارد.

3-5-1- دلایل عدم مغناطیس زدایی

قطعات از فولاد نرم از لحاظ مغناطیسی و دارای نگهداری مغناطیسی پایین ساخته شده باشند، چنین قطعاتی معمولاً بلافاصله پس از خروج از منبع مغناطیسی كننده به طور خود به خود مغناطیس زدایی می شوند.

قطعات قرار است بعداً در دمایی بالای نقطه كوری خود حرارت داده شوند و در نتیجه خواص مغناطیسی خود را از دست بدهند.

میدان مغناطیسی به گونه ای است كه كاركرد قطعه را در سرویس تحت تاثیر قرار نمی دهد .

قطعه باید مجدداً برای بازرسی بیشتر به روش ذرات مغناطیسی یا برای عملیات ثانویه دیگری كه طی آن ممكن است از یك صفحه یا گیره مغناطیسی برای نگه داشتن قطعه استفاده شود، تحت عملیات مغناطیسی شدن قرار گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پی سازی در ساختمان پاورپوینت معماری رنسانس تحقیق بررسی شروط ضمن عقد پاورپوینت مبانی تئوری سازمان (اصول سرپرستی) مودم چیست؟