👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت فرزكاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

یک فایل پاورپوینت جامعی که شامل توضیحات در رابطه با ماشینکاری توسط فرز و انواع روشها و ماشین ابزارهای آن بصورت کاملی توضیحات داده شده.

حجم :4.146mb

امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

روشهای فرزكاری

ماشین های فرز

قسمتهای مهم ماشین های فرز افقی

معرفی تیغه فرزها

انواع تیغه فرزه

لوازم بستن تیغه فرزها

لوازم بستن قطعات كار

میز گردان

دستگاه تقسیم

سرعت برش و عده دوران در فرزكاری

ماشین های فرز اختصاصی

ماشین های فرزكپی «دو بعدی» و «سه بعدی

روش های متداول برای كپی كردن سه بعدی

تقسیم بندی فرز كاری كپی بر مبنای «اساس انتقال حركات»

موارد استعمال ماشین های فرز كپی

ماشین های فرز اتوماتیك

ماشین های فرز پانتوگراف

ماشین های فرز دروازه ای

حسن فرز دروازه ای نسبت به صفحه تراش دروازه ای

تقسیم بندی انواع ماشین های فرز دروازه ای

سرعت و باردهی در فرزكاری

نوع فلزاتیكه باید فرزكاری شوند

جنس ابزار

عمق برش

سختی و استحكام تیغه فرز و قطعه كار

تعریف سرعت باردهی

سرعت برش وعده دوران در فرزكاری

محاسبه سرعت پیشروی میز

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره ساختمان های بلند چگونه علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت مقاله بررسی نقش حجاب در جامعه دانلود کارآموزی شركت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال 16 ص