👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداری سبز

ارتباط با ما

... دانلود ...

حسابداری سبز

Green Accounting

Resource Accounting

Integrated Economic and Environmental Accounting

Environmental Accounting

نقش و اهمیت عوامل زیست محیطی در سیستم حسابداری ملی

تعیین ارزش منابع طبیعی(چوب،جنگل،گیاهان دارویی و ...)

ارزش اقتصادی خدمات زیست محیطی طبیعی(آب تصفیه شده، بارش باران،باد،انرژی خورشید،تاثیر جنگل ها در حفظ خاک و ...)

هزینه نگهداری منابع طبیعی در مقابل حوادث و خسارات احتمالی

هزینه های بیمه و بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

خسارت یا در آمد حاصل از اکو توریسم

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درمورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان کتاب سفر به سرزمین ناشناخته ها بررسی اثرات شرایط محیطی (فشار ، دما ، رطوبت) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات پاورپوینت عایق صوتی در ساختمان دانلود تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 61 ص